A cirkuszművészet képzés fejlesztésének 2022. januárig elért eredményei

Under construction  Last update: 2022. 08. 14. at 18:42

A 2019 tavaszán aláírt BKTF/MACIVA együttműködési szerződés alapján megindult akkreditációs és curriculum fejlesztő munka 2022. január 20-ig elért eredményei, rövid- és középtávú teendői.

EREDMÉNYEK

A cirkuszművészet bekerült a magyar felsőoktatás rendszerébe. A BKTF jogosult a szakindításra. A jogi akadályok elhárultak:

Cirkuszművészet BA szak létesítés

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát: 2020.03.24
 • A Cirkuszművészet BA (Alapképzés) szak létesítési beadványát benyújtottuk a Magyar Akkreditációs Bizottságnak: 2020. május 27.
 • A Magyar Akkreditációs Bizottság támogató határozatának dátuma: 2020. szeptember 25.
 • 393/2020 (VIII.12) Korm. rendelet – A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról: Magyar Közlöny 188. szám, 2020. augusztus 12., szerda
 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról: 2020.12.18. — https://njt.hu/jogszabaly/2016-18-20-5H.8
 • Cirkuszművészet Alapképzés Szak Képzési és Kimeneti Követelményei

Cirkuszművészet BA szak indítás

A szakindítási dokumentációt az Oktatási Hivatal részére megküldtük 2021. május 11-én.
MAB elutasító határozat: 2021. szeptember 17.
OH elutasító határozat: 2021. november 09.
Fellebbezés megküldése a felsőoktatásért felelős miniszternek: 2021. november 19.
Fellebbezés elfogadásának beérkezése – 2022. január 19.
OH szakindítási engedély kiadása – 2022. január

 

Cirkuszművészet MA szak létesítés

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát: 2020.03.24
 • A Cirkuszművészet MA (Mesterképzés) szak létesítési beadványát benyújtottuk a Magyar Akkreditációs Bizottságnak: 2020. május 27.
 • A Magyar Akkreditációs Bizottság támogató határozatának dátuma: 2020. szeptember 25.393/2020 (VIII.12) Korm. rendelet – A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról – Magyar Közlöny 188. szám, 2020. augusztus 12., szerda
 • 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról: 2020.12.18. — https://njt.hu/jogszabaly/2016-18-20-5H.8
 • Cirkuszművészet Mesterképzés Szak Képzési és Kimeneti Követelményei

Cirkuszművészet MA szak indítás

A szakindítási dokumentációt az Oktatási Hivatal részére megküldtük 2021. május 11-én.
MAB elutasító határozat: 2021. szeptember 17.
OH elutasító határozat: 2021. november 09.
Fellebbezés megküldése a felsőoktatásért felelős miniszternek: 2021. november 19.
Fellebbezés elfogadásának beérkezése – 2022. január 19.
OH szakindítási engedély kiadása – 2022. január

 

 

Cirkuszművészet Tanár MA szak létesítés

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát: 2020.03.24
 • Cirkuszművészet Tanár MA szak létesítési beadvány benyújtása Magyar Akkreditációs Bizottság részére: 2020. május 27.
 • Cirkuszművészet Tanár MA szak jelentősen átdolgozott létesítési beadványát benyújtottuk a Magyar Akkreditációs Bizottságnak: 2020.12.10
 • Magyar Akkreditációs Bizottság támogató határozatának meghozatala: 2021. május 28.
 • 538/2021 (IX.15) Korm. rendeletet – A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról – Magyar Közlöny 170. szám, 2021. szeptember 15., szerda
 • 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről – 2021.12.30
 • A véglegesített szöveg rendeletbe kerülése folyamatban: Cirkuszművészet Tanár Mesterszak egységes szerkezetbe foglalt Képzési és Kimeneti Követelményei

Cirkuszművészet tanszak – Alapfokú Művészeti Iskola

37/2021 (VIII.31) Korm. rendelet – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról – Magyar Közlöny 160. szám, 2021. augusztus 31., kedd

30 órás Cirkuszművészet pedagógus továbbképzés létesítés

PED/539-10/021 alapítási engedély – Oktatási Hivatal – 2021. október 13.

FOLYAMATBAN

Közvetlen közelségbe kerültek a konkrét módszertani, pedagógiai, pedagógusképzési feladatok:

Cirkuszművészet Tanár MA szak indítás

Szakindítási dokumentáció készítése folyamatban.
OH engedély kérelem a KKK rendelet megjelenése után.

30 órás Cirkuszművészet pedagógus továbbképzés indítása

Először tavasszal kerül meghirdetésre az első 12 fős csoport indítása a “képzők képzése” alcímmel Angelus Iván vezetésével,

Cirkuszművészet rendszertani kutatások

Jelenleg öt alternatíva összehansonlító elemzése a soron következő feladat.

Cirkuszművészet pedagógiai szakanyagok

 • Talajakrobatika
 • Gumiasztal
 • Ugróeszközök
 • Gurtni
 • Bohócképzés

FELADATOK

Második ütembe sorolódtak a cirkuszművészet kulturális, tudományos, technikai beágyazódásához nélkülözhetetlen területek:

Stage Management BA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter kérelmünk alapján hozzájárult, hogy a BKTF megkezdje négy cirkuszművészeti szak létesítési folyamatát:
 • 2020.03.24A szak létesítési beadvány benyújtása Magyar Akkreditációs Bizottság részére: 2020. június 29.
 • Magyar Akkreditációs Bizottság elutasító határozata: 2020. október 30.
 • Új néven, új tartalommal újra kezdjük az akkreditációs folyamatot

Cirkusz- és Tánckultúra BA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter elutasította Előadóművészet, tánc és cirkusz kreatív producer mesterképzési szak létesítés eljárás megindításra irányuló kérelmünket.
 • Új néven, új tartalommal a fenti néven 2024 februárra tervezzük a szak indítását

Előadóművészet Szakelmélet MA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter elutasította Előadóművészet-, tánc- és cirkuszkutató mesterképzési szak létesítés eljárás megindításra irányuló kérelmünket.
 • Új néven, új tartalommal a fenti néven 2024 februárra tervezzük a szak indítását

Előadóművészet Esélyegyenlőség MA

 • A felsőoktatásért felelős miniszter elutasította Előadóművészet, tánc és cirkusz esélyegyenlőségi szak létesítési eljárás megindításra irányuló kérelmünket.
 • Új néven, új tartalommal a fenti néven 2024 februárra tervezzük a szak indítását.

KÖSZÖNET !

Péter Petra és Reidl Kamilla munkatársaim nevében is köszönöm mindazoknak — akik kicsit vagy nagyon, egyszer vagy sokszor, meghatározó módon vagy alkalmilag – hozzájárultak ennek a folyamatnak a sikeréhez.
Köszönjük!

A teljesség igénye nélkül:

Fekete Péter – A cirkuszművészet megújításáért felelős miniszteri biztos
dr. Borsós Beáta – Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Főigazgató

dr. Palkovics József – Innovációs és technológiai miniszter
Prof. Dr. Bódis József – Felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár
dr. Hankó Balázs – Felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár
dr. Rádli Katalin – Felsőoktatási Képzési Főosztály, főosztályvezető
dr. Fekete Zsolt – Oktatási Hivatal, Felsőoktatási Nyilvántartási Főosztály, főosztályvezető
dr. Dezső Tamás – a Felsőoktatási Tervezési Testület elnöke

dr. Maruzsa Zoltán – Köznevelésért felelős államtitkár
dr. Lebanov József – Köznevelési Stratégiai Főosztály, főosztályvezető
Réthey Andrea – Oktatási Hivatal, Köznevelési Akkreditációs Osztály

Stéger Csilla – PriceWaterhouseCoopers felsőoktatási tanácsadó
Szalai Krisztina – PriceWaterhouseCoopers felsőoktatási tanácsadó

Ott Olivér
Losonczi György
Greifenstein János
Nikolas Pulka

Az együttműködés örömteli volt, érdemi tartalmi kompromisszumokkal nem járt.

Angelus Iván