BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA

Kortárstánc Művész BA
Kortárstánc Tanár MA

Az iskola célja, hogy a hivatásos kortárstánc művész és pedagógus pályát választók hivatásukban sikeresek legyenek.
A közös tanulás értékek harmóniájának közös keresésében és folyamatos újrateremtésében valósul meg:

tradíció + kortárs tánctechnikák és alkotói módszerek + fejlesztés
technika + előadás + kutatás = múlt + jelen + jövő
testi, szellemi, lelki egészség
közösségi szellemű ember, értelmiségi, művész és táncos

Last update: 2018. 12. 18. at 14:09

A BKTF a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1. számú mellékletében nevesítve az Oktatási Hivatal 2015. december 8.-án kelt FF/2367-2/2015 számú engedélyével végzi értékteremtő oktatási, kutatási és művészeti tevékenységét.

Felvételi folyamat

A felvételi több hónapos folyamat, melynek célja, hogy végül a jelentkező és az iskola képviselői egyértelmű bizonyosságra jussanak, hogy vállalkozni kívánnak az előttük álló több éves együttműködésre. A felvételt megelőző időszakban a jelentkező a lehető legalaposabban és mélyebben megismeri az iskolát és önmagát is. A lehetőségek és nehézségek ismeretében vághatunk felelősségteljesen a rendkívüli energiákat követelő felkészülésbe.

A jelentkező feladata, hogy alaposan megismerje az iskolában folyó munkát: részt vegyen a nyílt napokon, táncoljon az alapfokú iskola nyitott és előkészítő foglalkozásain, megnézze az iskola jelenlegi és korábbi diákjainak előadásait, "házi" és nyilvános bemutatóit megismerje a hazai és külföldi kortárstánc élet folyamatait, szereplőit, előadásokat nézzen eredetiben és videón, tréningeken vegyen részt itthon és külföldön. Maga a felvételi is kiváló alkalom, hogy ki-ki szembesüljön a várható örömökkel és nehézségekkel. A felvételi döntés után a nyári iskolai alkotóhét jelent segítséget a közös munka szeptemberi megkezdéséhez.

A 2007/2008-as tanévtől a „Bolognai folyamatnak” megfelelőben az osztatlan 4 éves képzést felváltotta a 3 éves alapszak (BA) + 2 éves mesterszak (MA). E rendszerben pedagógusképzés csak MA szakon indítható. BA szinten a képzés többnyire három éves, MA szinten 2 éves gyakran egy év “túlfutással”, melynek egy része nem ritkán hazai vagy külföldi szakmai gyakorlatot is tartalmaz. 2010 óta az alapítványi felsőoktatásban BA képzést csak költségtérítéses formában lehet indítani, az állam a korábbi gyakorlattól eltérően rendszeres állami ösztöndíjjal nem támogatja a BA szintű kortárstánc művész képzést. A mi diákjaink is igénybe vehetik a diákhitelt és a diákigazolvánnyal járó kedvezményeket. 

Az iskola alapító/rektorának és az iskolát alapító és fenntartó Új Előadóművészeti Alapítvány alapítójának és képviselőjének 2018. november 28-án kelt közleménye alapján a BKTF 2021. június 14-én beszünteti a képzést BA és MA programjain, így a 2019-ben induló évfolyam esetében a képzési és kimeneti követelményekben foglalt kreditek megszerzésére a BA képzés esetében is 2 év áll rendelkezésre.

Ismerd meg a kortárstáncot! Ismerd meg az iskoládat!

Az iskolát legjobban jelenlegi és régi tanítványainak művészi munkája alapján lehet megítélni.
Az iskola előadásairól készült filmek, összefoglalók, kritikák, dokumentumok segítenek áttekinteni az iskola múltját.
Egyeztetés után vendégül látjuk az érdeklődőket főpróbákon, házi bemutatókon és kutatási beszámolókon.
Jegyvásárlási kedvezményekkel segítjük az érdeklődőket a Trafó és a MU színházi előadások megtekintésében.

Tanárok

Tanári gárdánk sokszínű, tapasztalt és fiatal, állandó és vendég, magyar és külföldi mesterek váltakoznak az órarendben. Közös jellemzőjük a biztos szakmai tudás, a táncosokkal együttműködő pedagógiai gondolkodás.

Tanáraink
Részletek

Nyílt nap

Annak érdekében, hogy a hozzánk jelentkezőknek ne áruljunk zsákbamacskát, lehetőséget biztosítunk az itt folyó munka megismerésére. MInden nap Nyílt Nap – előzetes regisztráció, program egyeztetés alapján – megnyitjuk tánctermeinket az érdeklődőknek.

Nyílt napok
Program:
8.00 – 8.30 Érkezés
8.30 – 8.40 Rövid tájékoztató
8.45 – 10.15 Táncórák megtekintése
10.30 – 12.00 Táncórák megtekintése
12.15 – 13.00 Angelus Iván válaszol a kérdésekre
13.00 – Próbák megtekintése

Előkészítő

Az előkészítőn való részvétel nem kötelező, de hasznos, mert több célt is szolgál:

 • elmélyíti az iskola, a tanárok, a körülmények, a “hely szellemének”, megismerését
 • lehetőséget ad, hogy kipróbálja magát a jelentkező, akar-e és tud-e részt venni a közös munkában,
 • segít kiegyenlíteni az előképzettségén mutatkozó esetleges egyenetlenségeket.

Az előkészítő is felvételi köteles.
 

Jelentkezés

Mindenki jelentkezhet. Sikeres felvételire az számíthat, aki legalább középfokú ismeretekkel rendelkezik a táncművészet hagyományos és jelenkori tánctechnikai, kreatív és elméleti területein, valamint testileg-szellemileg-lelkileg alkalmas a választott pályára. E minőségek megszerzésében segíthet az előkészítő, de a tehetséges ámde nem kellően felkészült jelentkezőnek alkalmasint azt tanácsoljuk, hogy a szakközépiskolában kezdje meg tanulmányait. Hivatalos információk a www.felvi.hu oldalon és az általában decemberben megjelenő „kék könyvben” találhatók. A BKTF belső jelentkezési lapját február 15. éjfélig, közvetlenül a főiskolának kell benyújtani e-mail-ben: budapest@tanc.org.hu, esetleg postán. Az intézményi jelentkezési lap honlapunkról letölthető, vagy a Budapest Tánciskolában beszerezhető. A BKTF belső jelentkezési lapjának mellékletei:

 • A jelentkező által kitöltendő tétellista. A jelentkező a tétellista űrlapon jelzett hat műveltségi terület mindegyikén adjon meg 2 vagy 3, de összesen legalább 15 tételcímet. A címek minden esetben egy alkotó vagy csoport nevét, esetleg egy konkrét művét és korának, környezetének, kulturális kontextusának megjelölését tartalmazzák. Fontos hogy a tételek személyes élményekre épüljenek. A felvételi bizottság ebből a tétellistából választ.
 • A tételek közül egyet 2-4 oldal terjedelemben, írásban is ki kell dolgozni és azt mellékelni kell az intézményi jelentkezési laphoz.
 • Maximum 1 oldalas szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél, melyből kiderül miért választja a jelentkező ezt a pályát, merre igyekszik majd – jelen tudása szerint – a táncművész pályán, – mi az, ami a jelentkező számára fontos, de a felvételi eljárás során esetleg nem derülne ki.

A tétellistát, az írásban kidolgozott tételt, a szakmai önéletrajzot és a motivációs levelet, az intézményi jelentkezési lappal egyidejűleg kell benyújtani.

Felvételi időpontok / 2019

Kortárstánc Művész BA és MA Szak felvételije két fordulós
1. forduló: április 23-24. – kedd – szerda
2. forduló: június 3-4. – hétfő – kedd

A kortárstánc órákon mezítláb táncolunk. 
Néptánc cipő vagy tiszta sportcipő, és balettcipő szükséges.

Első nap
  9.30 – Érkezés / Regisztráció / Egyéni bemelegítés
10.00 – Bemutatkozás
10.30 – Táncórák (kortárstánc, balett, néptánc)
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Táncórák (kortárstánc, repertoár, improvizáció), rövid szóló tánc bemutatása
Beszélgetések

Második nap
Beszélgetések
  9.30 – Érkezés /  Egyéni bemelegítés / beszélgetés
10.30 – Táncórák (kortárstánc, balett, néptánc)
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Táncórák (kortárstánc, repertoár, improvizáció), rövid szóló tánc bemutatása
Beszélgetések

 A felvételin azt akarjuk megtudni

 • vajon sikerült-e a jelentkezőnek a fenti táncművészeti technikák mindegyike terén a képzési formának megfelelő képzettséget szerezni
 • van-e gyakorlata a kreativitás különböző területein
 • vajon tehetséges-e
 • testi, szellemi, lelki alkata alapján alkalmas-e az iskola elvégzésére és a táncművészi pályára

A beszélgetéseken a benyújtott tételek közül a bizottság által kiválasztott témákról folytatott kötetlen beszélgetés alapján ismerjük meg a jelentkező érdeklődési körét, érdeklődésének mélységét, tájékozódó képességét, probléma érzékenységét, lényeglátását, verbális kifejezőkészségét. Azt akarjuk megítélni, vajon valóban képes lesz-e partnerként befogadni a főiskola által magas szinten nyújtott elméleti tudást, gondolkodásmódot.

Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. A felvételi eljárás során a bizottság „megfelelt”, „nem felelt meg” minősítést adhat. A vizsga során egyetlen „nem felelt meg” minősítés is kizár a további felvételi eljárásból. 

A felvételi pontok számítása: Hozott pontokat nem veszünk figyelembe.

Jelentkezési lapok

Belső jelentkezési lap BA és MA szakra

Képzési Program

Szakok, tanterv, egyéb dokumentumok:

A BA képzés nappali alapképzés. 
Időtartama három év, szükség esetén a túlfutás lehetőségével
Elfoglaltság: hétfőtől péntekig, negyed kilenctől estig
Nyelv: magyar, esetenként angol

Az MA képzés nappali alapképzés
Időtartama: két év, szükség esetén a túlfutás lehetőségével
Kortárstánc Művész MA – Pilot Évfolyam elfoglaltság: hétfőtől péntekig, negyed kilenctől estig
Tanári MA elfoglaltság: egyéni program
Nyelv: magyar,  angol

Tantervek, követelmények
Táncművész szak, kortárstánc szakirány, BA KKK, study plan
Kortárstánc Művész MA – pilot évfolyam, 2016-tól  
Tanári MA részletes követelmények 

Dokumentumok, Adatok

Dokumentumgyűjtemény

Tandíjak, ösztöndíjak

Az árfolyamváltozásokhoz igazítva 2018. július 10.

1.
Állami ösztöndíjas képzés:
Kortárstánc tanár MA szakon – 2018. február 15. előtti jelentkezés  esetén

2.
Költségtérítéses képzés:

Magyar állampolgároknak
Kortárstánc művész BA szakon 1500 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték
Kortárstánc tanár MA szakon 1500 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték
Kortárstánc művész MA szakon – pilot évfolyam 1500 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték
Egyszeri regisztrációs díj 500 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték.

Külföldi diákoknak
500 € egyszeri regisztrációs díj és 1500 € / félév 

Kortárstánc művész BA szakon és a Kortárstánc tanár MA szakon költségtérítéses képzésben részt vevő diákjaink is jogosultak a diákigazolvánnyal járó kedvezményekre és a diákhitel igénybevételére.
Kortárstánc művész MA szak pilot évfolyamán a hallgatói jogviszonnyal járó kedvezményekről a résztvevők egyéni körülményeinek figyelembevételével lehet dönteni.

Fizetési információk

Ösztöndíj program

A változó állami finanszírozási feltételekre való tekintettel az Új Előadóművészeti Alapítvány közvetítésével a rátermett és rászoruló hallgatók körében egy-egy, a képzés teljes-, fél- vagy negyed-költségét fedező ösztöndíjat lehet igényelni. Ezek szociális és tanulmányi szempontok figyelembevételével kerülnek kiosztásra. Ösztöndíjat általában az első sikeres félév után, kivételes esetben a felvételi után lehet igényelni.

A kérelmek benyújtási határideje:
december 31. illetve június 30.

Teljes ösztöndíj: 1500 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték
Fél ösztöndíj: 750 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték
Negyed ösztöndíj: 375 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték

HevZso – Kortárstánc Tanulmányi Ösztöndíj
Az ösztöndíj alapítója: Hevér Zsófia a Budapest Tánciskola volt tanulója, táncművész, koreográfus, tánctanár, táncfotós.
Az ösztöndíj jelenlegi éves keretösszege: 600.000 Ft.
Az ösztöndíj nyitott, ahhoz felajánlásokkal – azonos vagy eltérő feltételekkel – bárki csatlakozhat.

Ösztöndíj igénylő lap (letölthető)

Erasmus Program

Az Európai Uniós felsőoktatási program támogatásával diákjaink és munkatársaink külföldi tanulmányutakon vehetnek részt. Lehetőség nyílik külföldi tanárok fogadására.

Intézményi Erasmus kód: HU BUDAPES51
Pályázat száma: 256535-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE

Intézményi Erasmus koordinátor: Péter Petra
E-mail: budapest@tanc.org.hu
Részletek

 

Előzmények

A Budapest Kortárstánc Főiskola hivatalosan 2004. június 14-én jött létre. Alapítója és fenntartója az Új Előadóművészeti Alapítvány. Rektora dr. Angelus Iván, aki több, mint harminc éve kezdte kortárstánc fejlesztő tevékenységét.

1979 Új Tánc Klub
1983 Kreatív Mozgás Stúdió
1990 Budapest Tánciskola
1990 Új Előadóművészeti Alapítvány
1998 Budapest Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest Táncművészeti Szakközépiskola
2004 Budapest Kortárstánc Főiskola – kortárstánc művész BA, kortárstánc tanár MA
2014 Budapest Contemporary Dance Academy – kortárstánc művész BA, kortárstánc tanár MA külföldi diákoknak is


Please read more details in English

 

Add a Comment