BUDAPEST KORTÁRSTÁNC FŐISKOLA

NEM FRISSÜLŐ, ARCHÍV BEJEGYZÉS!

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓ

Új Korszak 2020 –

Last update: 2024. 02. 21. at 07:55

Tanári MA

A két éves tanárképzés a kortárstánc művészet és más mozgás alapú művészeti ágak területén végzett pedagógiai munkára készít fel.
A képzés fő területei:

  • Integrált élményalapú táncelmélet és -gyakorlat tanítása
  • Kreativitás fejlesztés tanítása
  • Szociális képességek fejlesztésének tanítása

A kétéves képzést azoknak ajánljuk, akik előadóművészeti előképzettséggel és rutinnal rendelkezve, a saját pedagógiai útjuk megtalálása érdekében vállalkoznak a 100 %-os intenzitású önálló és csoportos munkára. 
A felvételire a határidő előtt feltöltött intézményi online kérdőív alapján hívjuk be a jelentkezőket. A felvételin a hagyományos és újító tánc- és előadóművészeti technikák terén szerzett jártasságot és rutint, a sikeres pedagógus pályára való testi-, szellemi- és lelki-alkati alkalmasságot vizsgáljuk. A technikák ismerete, a tanulási stratégiák, a koncentrációképesség, a kulturális horizont, a pedagógus pályára való rátermettség állnak a figyelem középpontjában.

FELVI 

Belső Jelentkezési Lap beküldésének határideje: 2022. március 31.

Költségtérítési díj: 400 000.-Ft/szemeszter

Tanári MA szak felvételi időpontja: 2022. május 30 – június 3.

Kortárstánc BA

A hároméves táncművész képzés a kortárstánc területén végzett hivatásos előadói és alkotói munkára készít fel. A program középpontjában a hagyományos és újító tánctechnikák megismerése áll, amelyek a technikai képzés, a mozgáskészségek fejlesztése, a testtudati munka és az integrált elmélet és gyakorlat alapjain nyugszanak.
Fejlesztői szemlélettel, az egyéni és csoportos tanulási folyamatok egyensúlyával, komplex értékelési rendszerrel, valamint reflektivitást és kreativitást elősegítő módszerekkel támogatjuk diákjaink fejlődését. Diákjaink hazai és külföldi táncpedagógusok, valamint szakmailag aktív művészek útmutatása mellett, egy kreatív közösség részeként transzferábilis tudásra tehetnek szert. A képzés támogatja, hogy hallgatóink kísérletező, kutatásalapú alkotói gyakorlatot alakítsanak ki, valamint egyedi, hiteles előadói hangra leljenek rá. A formát öltő előadói vagy alkotói énkép nélkülözhetetlen attribútumai a kíváncsiság, a bátorság és az elhivatottság, továbbá a társadalmi és kulturális környezetre való érzékenység és nyitottság. 
A képzést azoknak ajánljuk, akik a saját művészi útjuk megtalálása érdekében vállalkoznak a 100%-os intenzitású önálló és csoportos munkára.

„Nem táncokat tanítunk, hanem táncolni tanulunk.”
Angelus Iván, alapító rektor

Tudj meg többet: Felvételi 2022! 

Az iskola több évtizedre visszanyúló hagyományait folytatva aktívan keressük az alkalmakat a találkozásra a tánc iránt érdeklődőkkel, a jövendőbeli diákokkal, a közönséggel. Ezért a BKTF Táncművész Alapképzési Szak 2022-es indítását megelőző évadban a RÁFUTÁS 21/22 programot hirdetjük meg. Ennek keretében szerteágazó szakmai és művészeti eseménysorozatot szervezünk, amelyet Felvételi Előkészítő KurzusPályaorientációs Napok, őszi/téli Nyitott NapokHétvégi WorkshopokOnline Mentor Program és a Felvételi alkotnak.

Új Képzési Struktúra

Az alábbi táblázat a főiskola szenátusa által jóváhagyott szaklétesítési terv összefoglaló táblázata. Bevezetése több éves, több lépcsős tartalmi, személyzeti infrastrukturális , akkreditációs, engedélyezési folyamatok eredménye lesz. A folyamat első eredményei 2021 szeptemberétől várhatóak.

Meglévő szakok Meglévő szakképzettségek
Táncművész Alapképzési Szak / BA Hons Degree in Dance Táncművész / Dancer
Tanári Mesterszak – Kortárstánc / Teacher MA degree – Contemporary Dance Okleveles Tánctanár (kortárstánc tanár) / Dance Teacher (Contemporary Dance Teacher)
Kortárstánc Művész Mesterképzési Szak / MA Degree in Contemporary Dance Okleveles Kortárstánc Művész / Contemporary Dance Artist
Tervezett BA szakok Tervezett BA szakképzettségek
Cirkuszművész Alapképzési Szak / BA Hons Degree in Circus Arts Cirkuszművész / Circus Artist
Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Technológus Alapképzési Szak / BA Hons Degree in Technology of Performing Arts, Dance and Circus Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Technológus / Technologist in Performing Arts, Dance and Circus
Tervezett MA szakok Tervezett MA szakképzettségek
Tanári mesterszak – Cirkuszművészet / Teacher MA Degree – Circus Art Okleveles Cirkuszművészet Tanár / Circus Art Teacher
Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Kreatív Producer Mesterképzési Szak/ MA Degree in Performing Arts, Dance and Circus Creative Producing Okleveles Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Kreatív Producer / Performing Arts, Dance and Circus Creative Producing
Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Kutató Mesterképzési Szak / MA Degree in Dance and Circus, Performing Arts Research Okleveles Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Kutató / Dance and Circus, Performing Arts Researcher
Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Esélyegyenlőség Mesterképzési Szak / MA Degree of Equal Opportunities in Performing Arts, Dance and Circus Okleveles Előadóművészet, Tánc és Cirkusz Esélyegyenlőségi Szakember / Master of Equal Opportunities in Performing Arts, Dance and Circus
Cirkuszművész Mesterképzési Szak / MA Degree in Circus Arts Cirkuszművész Mester / Master of Circus Arts

Működési Dokumentumok – 2020 ➠

Működési dokumentumok gyűjteménye

Első Korszak 2004-2019

Alább olvashatóak a Budapest Kortárstánc Főiskola utoljára 2019-ben frissített információi. Az ebben a korszakban kiérlelt művészeti, pedagógiai kultúra, az értékek és a módszerek csorbulatlanul élnek tovább a 2020-tól alakuló új struktúrában.

Kortárstánc Művész BA
Kortárstánc Tanár MA

Az iskola célja, hogy a hivatásos kortárstánc művész és pedagógus pályát választók hivatásukban sikeresek legyenek.
A közös tanulás értékek harmóniájának közös keresésében és folyamatos újrateremtésében valósul meg:

tradíció + kortárs tánctechnikák és alkotói módszerek + fejlesztés
technika + előadás + kutatás = múlt + jelen + jövő
testi, szellemi, lelki egészség
közösségi szellemű ember, értelmiségi, művész és táncos

A BKTF a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 1. számú mellékletében nevesítve az Oktatási Hivatal 2015. december 8.-án kelt FF/2367-2/2015 számú engedélyével végzi értékteremtő oktatási, kutatási és művészeti tevékenységét.

Felvételi folyamat

A felvételi több hónapos folyamat, melynek célja, hogy végül a jelentkező és az iskola képviselői egyértelmű bizonyosságra jussanak, hogy vállalkozni kívánnak az előttük álló több éves együttműködésre. A felvételt megelőző időszakban a jelentkező a lehető legalaposabban és mélyebben megismeri az iskolát és önmagát is. A lehetőségek és nehézségek ismeretében vághatunk felelősségteljesen a rendkívüli energiákat követelő felkészülésbe.

A jelentkező feladata, hogy alaposan megismerje az iskolában folyó munkát: részt vegyen a nyílt napokon, táncoljon az alapfokú iskola nyitott és előkészítő foglalkozásain, megnézze az iskola jelenlegi és korábbi diákjainak előadásait, "házi" és nyilvános bemutatóit megismerje a hazai és külföldi kortárstánc élet folyamatait, szereplőit, előadásokat nézzen eredetiben és videón, tréningeken vegyen részt itthon és külföldön. Maga a felvételi is kiváló alkalom, hogy ki-ki szembesüljön a várható örömökkel és nehézségekkel. A felvételi döntés után a nyári iskolai alkotóhét jelent segítséget a közös munka szeptemberi megkezdéséhez.

A 2007/2008-as tanévtől a „Bolognai folyamatnak” megfelelőben az osztatlan 4 éves képzést felváltotta a 3 éves alapszak (BA) + 2 éves mesterszak (MA). E rendszerben pedagógusképzés csak MA szakon indítható. BA szinten a képzés többnyire három éves, MA szinten 2 éves gyakran egy év “túlfutással”, melynek egy része nem ritkán hazai vagy külföldi szakmai gyakorlatot is tartalmaz. 2010 óta az alapítványi felsőoktatásban BA képzést csak költségtérítéses formában lehet indítani, az állam a korábbi gyakorlattól eltérően rendszeres állami ösztöndíjjal nem támogatja a BA szintű kortárstánc művész képzést. A mi diákjaink is igénybe vehetik a diákhitelt és a diákigazolvánnyal járó kedvezményeket.

Az iskola alapító/rektorának és az iskolát alapító és fenntartó Új Előadóművészeti Alapítvány alapítójának és képviselőjének 2018. november 28-án kelt közleménye alapján a BKTF 2021. június 14-én beszünteti a képzést BA és MA programjain, így a 2019-ben induló évfolyam esetében a képzési és kimeneti követelményekben foglalt kreditek megszerzésére a BA képzés esetében is 2 év áll rendelkezésre.

Ismerd meg a kortárstáncot! Ismerd meg az iskoládat!

Az iskolát legjobban jelenlegi és régi tanítványainak művészi munkája alapján lehet megítélni.
Az iskola előadásairól készült filmek, összefoglalók, kritikák, dokumentumok segítenek áttekinteni az iskola múltját.
Egyeztetés után vendégül látjuk az érdeklődőket főpróbákon, házi bemutatókon és kutatási beszámolókon.
Jegyvásárlási kedvezményekkel segítjük az érdeklődőket a Trafó és a MU színházi előadások megtekintésében.

Tanárok

Tanári gárdánk sokszínű, tapasztalt és fiatal, állandó és vendég, magyar és külföldi mesterek váltakoznak az órarendben. Közös jellemzőjük a biztos szakmai tudás, a táncosokkal együttműködő pedagógiai gondolkodás.

Tanáraink
Részletek

Nyílt nap

Annak érdekében, hogy a hozzánk jelentkezőknek ne áruljunk zsákbamacskát, lehetőséget biztosítunk az itt folyó munka megismerésére. MInden nap Nyílt Nap – előzetes regisztráció, program egyeztetés alapján – megnyitjuk tánctermeinket az érdeklődőknek.

Nyílt napok
Program:
8.00 – 8.30 Érkezés
8.30 – 8.40 Rövid tájékoztató
8.45 – 10.15 Táncórák megtekintése
10.30 – 12.00 Táncórák megtekintése
12.15 – 13.00 Angelus Iván válaszol a kérdésekre
13.00 – Próbák megtekintése

Előkészítő

Az előkészítőn való részvétel nem kötelező, de hasznos, mert több célt is szolgál:

  • elmélyíti az iskola, a tanárok, a körülmények, a “hely szellemének”, megismerését
  • lehetőséget ad, hogy kipróbálja magát a jelentkező, akar-e és tud-e részt venni a közös munkában,
  • segít kiegyenlíteni az előképzettségén mutatkozó esetleges egyenetlenségeket.

Az előkészítő is felvételi köteles.

Jelentkezés

Jelentkezési lap kitöltésével lehet.

Felvételi időpontok / 2019

Kortárstánc Művész BA és MA Szak felvételije két fordulós
1. forduló: április 23-24. – kedd – szerda
2. forduló: június 3-4. – hétfő – kedd

A kortárstánc órákon mezítláb táncolunk.
Néptánc cipő vagy tiszta sportcipő, és balettcipő szükséges.

Első nap
9.30 – Érkezés / Regisztráció / Egyéni bemelegítés
10.00 – Bemutatkozás
10.30 – Táncórák (kortárstánc, balett, néptánc)
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Táncórák (kortárstánc, repertoár, improvizáció), rövid szóló tánc bemutatása
Beszélgetések

Második nap
Beszélgetések
9.30 – Érkezés /  Egyéni bemelegítés / beszélgetés
10.30 – Táncórák (kortárstánc, balett, néptánc)
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Táncórák (kortárstánc, repertoár, improvizáció), rövid szóló tánc bemutatása
Beszélgetések

 A felvételin azt akarjuk megtudni

  • vajon sikerült-e a jelentkezőnek a fenti táncművészeti technikák mindegyike terén a képzési formának megfelelő képzettséget szerezni
  • van-e gyakorlata a kreativitás különböző területein
  • vajon tehetséges-e
  • testi, szellemi, lelki alkata alapján alkalmas-e az iskola elvégzésére és a táncművészi pályára

A beszélgetéseken a benyújtott tételek közül a bizottság által kiválasztott témákról folytatott kötetlen beszélgetés alapján ismerjük meg a jelentkező érdeklődési körét, érdeklődésének mélységét, tájékozódó képességét, probléma érzékenységét, lényeglátását, verbális kifejezőkészségét. Azt akarjuk megítélni, vajon valóban képes lesz-e partnerként befogadni a főiskola által magas szinten nyújtott elméleti tudást, gondolkodásmódot.

Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. A felvételi eljárás során a bizottság „megfelelt”, „nem felelt meg” minősítést adhat. A vizsga során egyetlen „nem felelt meg” minősítés is kizár a további felvételi eljárásból.

A felvételi pontok számítása: Hozott pontokat nem veszünk figyelembe.

Kifutó Képzési Programok

Szakok, tanterv, egyéb dokumentumok:

A BA képzés nappali alapképzés. 
Időtartama: a BKTF 2018 november 28-án kibocsátott közleményében foglaltak szerint két tanév. Erasmus alapú külföldi tanulmányokkal kiegészíthető
Elfoglaltság: hétfőtől péntekig, negyed kilenctől estig
Nyelv: angol

Az MA képzés nappali alapképzés
Időtartama: két év
Nyelv: magyar és angol

Tantervek, követelmények
Táncművész szak, kortárstánc szakirány, BA KKK, study plan
Tanári MA részletes követelmények

Tandíjak, ösztöndíjak

1. Állami ösztöndíjas képzés:

Magyar állampolgároknak
Tánctanár MA szakon 15 fő (!) részére
– 2019. február 15. előtti jelentkezés  esetén

2. Költségtérítéses képzés:

Magyar állampolgároknak
Kortárstánc művész BA szakon
500 € egyszeri regisztrációs díj és 2000 € / félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték

Külföldi diákoknak
Kortárstánc művész BA és Tánctanár MA szakon
500 € egyszeri regisztrációs díj és 2000 € / félév

Kortárstánc művész BA szakon és a Kortárstánc tanár MA szakon finanszírozási formától függetlenül minden hallgató jogosult a diákigazolvánnyal járó kedvezményekre és a diákhitel igénybevételére.

Fizetési információk

Ösztöndíj program

A változó állami finanszírozási feltételekre való tekintettel az Új Előadóművészeti Alapítvány közvetítésével a rátermett és rászoruló hallgatók körében egy-egy, a képzés teljes-, fél- vagy negyed-költségét fedező ösztöndíjat lehet igényelni. Ezek szociális és tanulmányi szempontok figyelembevételével kerülnek kiosztásra. Ösztöndíjat általában az első sikeres félév után, kivételes esetben a felvételi után lehet igényelni.

A kérelmek benyújtási határideje:
december 31. illetve június 30.

Teljes ösztöndíj: 2000 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték
Fél ösztöndíj: 1000 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték
Negyed ösztöndíj: 250 €/ félév illetve a befizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számolt HUF ellenérték

Ösztöndíj igénylő lap (letölthető)

Az ösztöndíj program az iskola, a kortárstánc és a magyar kultúra alulfinanszírozottsága miatt JELENLEG szünetel. Újraindítása magán vagy közösségi mecénás segítségével lehetséges.

Erasmus Program

Az Európai Uniós felsőoktatási program támogatásával diákjaink és munkatársaink külföldi tanulmányutakon vehetnek részt. Lehetőség nyílik külföldi tanárok fogadására.

Intézményi Erasmus kód: HU BUDAPES51
Pályázat száma: 256535-LA-1-2014-1-HU-E4AKA1-ECHE

Intézményi Erasmus koordinátor: Péter Petra
E-mail: bcda.erasmus@gmail.com
Részletek

Előzmények

A Budapest Kortárstánc Főiskola hivatalosan 2004. június 14-én jött létre. Alapítója és fenntartója az Új Előadóművészeti Alapítvány. Rektora dr. Angelus Iván, aki több, mint harminc éve kezdte kortárstánc fejlesztő tevékenységét.

1979 Új Tánc Klub
1983 Kreatív Mozgás Stúdió
1990 Budapest Tánciskola
1990 Új Előadóművészeti Alapítvány
1998 Budapest Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest Táncművészeti Szakközépiskola
2004 Budapest Kortárstánc Főiskola – kortárstánc művész BA, kortárstánc tanár MA
2014 Budapest Contemporary Dance Academy – kortárstánc művész BA, kortárstánc tanár MA külföldi diákoknak is


Please read more details in English

Add a Comment