BUDAPEST ELŐADÓMŰVÉSZETI AKADÉMIA – KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A BEmA az előadóművészetek, – a képzés, kutatás, alkotás, előadás – területén működő, Magyarországon hiánypótló felsőoktatási intézmény szoros együttműködésben a rokon területeken működő hazai, európai és más intézményekkel. 
Az alapítók, fenntartók és támogatók célja, hogy a maga területén Európa egyik vezető intézménye legyen.
Az iskola nagy lehetősége, hogy egyesítheti a kicsi és független szervezet mobilitását a legnagyobb magyar nemzeti cirkusz és tánc intézményekkel való együttműködés révén a stabilitással.

Az iskola nap mint nap, szemeszterről szemeszterre, évről évre, kurzusról kurzusra megteremti és újrateremti az alább felsorolt pontosan definiált értékek egyensúlyát és harmóniáját  

tradíció és innováció
technika és kreativitás
művészet és business
egyén és közösség
egyszerűség és komplexitás
rendszeres és időszakos
stílushűség és transzdiszciplinaritás
magyar és kultúrák fölötti

Az iskola művészeket, tanárokat és más előadóművészetekkel kapcsolatos szakembereket képez BA és MA szinten, akik képesek lesznek karakterüknek, szabad választásuknak megfelelően sikeresen dolgozni nagy együttekben és kis független projektekben, tradícionális előadásokban és kutatásokon, innováción alapuló alkotófolyamatokban, műfajtiszta és interdiszciplináris művekben.

1. ütem – 2021
Kortárstánc művész BA
Cirkuszművész BA

Kortárstánc tanár MA
Cirkuszművész tanár MA
Előadó-művészeti műszaki menedzser

2. ütem – 2022
Előadó-művészeti menedzser MA
Esélyegyenlőség MA
Előadó-művészet Tudomány MA

3. ütem – 2023 szeptemberi szakindítás
Kortárstánc MA
Cirkuszművész MA 

Fenti célok egy több évtizedes gyakorlat által igazoltan hatékony, progresszív kortárs pedagógiai és kommunikációs kultúra alapján valósulhatnak meg a tapasztalt és fiatal, magyar és nemzetközi, konzervatív és újító szellemű tanárok, diákok, kutatók és más munkatársak együttműködése által. Az iskolai folyamatok hitelességét a nyilvános kulturális eseményekben való részvétel igazolja, a korlátozott képességű és átlagos, a kisebbségi és többségi, jómódú és nélkülöző, tömeg és elit közönség körében egyaránt. 

☞ PLEASE SEE MORE IN ENGLISH