Házi Bemutató

A Házi Bemutató – a HáBé – az iskola életének talán legelső, és máig folyamatosan élő intézménye. Tartalma, formája sokat változott, gazdagodott, de a lényeg változatlan: az iskola minden diákja évente legalább öt alkalommal lehetőséget kap kreatív munkája eredményeinek biztonságos körülmények között történő bemutatására. Az itt folyó művészképzésben az alkotó és előadó tevékenység nem követi, hanem kezdettől párhuzamosan valósul meg a szakmai, technikai alapok elsajátításával, fejlesztésével, virtuóz szintre emelésével. Már az amatőrök és a kis gyerekek is az első órától lehetőséget kaptak, hogy valamilyen – bármilyen kicsi – kreatív eredményt bemutassanak, hatványozottan így van ez a hivatásos előadóművász pályára alkalmas személyiséggel rendelkező főiskolásokkal.

A HáBé-n alapvetően a hallgatók önálló produkcióinak bemutató fóruma, de ma már nem csak a többé-kevésbé kész és kisebb-nagyobb produkciókat lehet bemutatni, hanem a produkció készítés folyamatának korai fázisait képező részeredményeket is: a táncnyelvi kutatások, alkotás módszertani kutatások, produkciós részletek is bemutatásra kerülhetnek. Általában a kisebb volumenű, de elmélyültebb, kidolgozottabb munkák bemutatását bíztatjuk, de ez nagyban függ a gazda és a résztvevők aktuális fejlettségi állapotától és szintjétől, hiszen a HáBé célja nem a közönség, hanem az alkotók fejlesztése.  

Minden főiskolás hallgató legalább öt alkalommal vesz részt HáBé-n: 2-3 alkalommal gazdája, 2-3 alkalommal résztvevője a bemutatónak. A HáBé adott esetben korlátozott mértékben nyilvános, de minden esetben egyértelműen szakmai fórum. A bemutatók hagyományosan szólók vagy 3-4 fős események. Nagyobb szabású tervek esetén javasoljuk azok kisebb részleteinek elkészítését és bemutatását. A bemutatók közönsége kötelezően a hallgatói közösség minden tagja, valamint az ebbe a munkába bevonható mesterek, tanárok, mentorok. A bemutatók jellemzően 1-5 percesek, az utánuk következő kör-beszélgetések 10-30 percesek. A gazdák és résztvevők hagyományosan meghallgatják társaik reflexióit és nem válaszolnak, legfeljebb kérdéseket tesznek fel azokkal kapcsolatban. A beszélgetésnek nem célja az esztétikai elemzés vagy az értékítélet. A cél, hogy az alkotók a lehető legmélyebb betekintést kapjanak a befogadói élménybe.       

A bemutatók készítésének támogatását kérni kell, ma már online kérdőív segíti ezt a folyamatot. A kezdeményezés a bemutató gazdájától indul és a szakvezető vagy annak megbízottja ad szabad utat a próbamunkának. A bemutató gazdája gondoskodik a megvalósítható és minden részletre kiterjedő terv és munkaterv kidolgozásáról.

Az aktuális  periódus kreatív munkájának támogatásáért felelős pedagógus jellemzően vagy teljesen szabad kezet ad a megvalósításhoz vagy feltételekhez köti a támogatást, esetleg javasolja más terv kezdeményezését. A támogatás elnyerése – ha szükséges több fázisban történik. A támogatása célja nem a sikeres produkció, hanem az alkotói folyamat fejlesztése.