Farkas Zoltán Batyu: 6 pillér / 6 pillars

Célja, és a nézés folyamata: 

 1. rádöbbenés
 2. megkönnyezés
 3. imaginációs képek kialakitása
 4. szinkronba hozni a mozgást saját énekelt legényes dallamunkkal
 5. majd a velem tanultak alapján a látottakat elhelyezzük a már tanult és hasonlit kategóriába
 6. az új figurákat megtanuljuk.

ha tetszik, tervem hogy pontozóból is küldök.


The goal and the process:

 1. astonishment
 2. crying oveR
 3. creation of image
 4. synchronization of the movement with our own singed  melody
 5. place what You have seen in the categories: 'we have already learned' and the 'like' based on what You have learned with me,
 6. we learn the new figures

if you like, I plan to send it from a scorer as well.

Batyu


Archiv legényes filmeket küldök az 1940 es évekből
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=wMVcO-dIEZxkQ  
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=wM1rS1oTC2owE  

I am sending archive legényes films from the 1940'
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=wMVcO-dIEZxkQ  
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=wM1rS1oTC2owE


 

"Pontozó, a tánc, tiszta világos,zenei kisérettel van, amennyit tudnak tanuljanak meg. Jó részüket már ismerik."
"Pontozó, the dance, with clean, clear music, learn as much as you can. They already know much of it."

http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=rDai-Q8IayDOg  a második
http://db.zti.hu/neptanc_tudastar/yt.asp?v=rDTIQd-pWfR44
Üdv B
( az áhitatról ne feledkezzünk meg!)
( let's not forget about devotion!)