Egyéni Munka / Individual Work

A BKTF pedagógiai alapvetése a hallgatót helyezi a pedagógiai folyamat centrumába. Ez nem pusztán elvi kérdés, hanem az élő gyakorlat meghatározó része. Az iskolai munka – szakonként, korszakonként, egyéneneként változóan, de – kb. fele vezetett foglalkozás, a másik önálló munka. Az önálló rész kevesebb mint fele csoportos, leginkább kreatív munka, nagyobb fele EGYÉNI MUNKA. 

Az iskola indulásakor – 30-40 éve nálunk is – a tánctanulás nagyrészt tanár által vezetett csoportos órákat jelentett. Mára az arányok eltolódtak: az önálló munka a hallgató programjának alkotórésze. Két formája jellemző: az egyik a reggeli bemelegítés, a másik a naponta kb. másfél órás voltaképpeni egyéni munka.

Bemelegítés

Egy kétnyelvű bíztatás 2017-ből.

Egyéni munka

Egy rövid leírás 2016-ból. Mindenkinek le kellett fordítania a saját anyanyelvére.