Egy lehetséges táncpedagógiai modell / 2020 április

munkapéldány

CÉL

személyiségfejlesztő
tánctechnikai
kreatív

ANYAG

FIZIKA
– tér 
– idő 
– dinamika
 
tér alapfogalmak
– gravitáció
– feltámasztás
– pont
– irány
– sík
– tengely
– ív
– egyenes
– spirál
 
idő alapfogalmak
– kétdimenziós
– visszafordíthatlan
– esemény, távolság, szünet
– ametrikus
– metrikus
– alaplüktetés
– lassú, gyors, lassuló, gyorsuló, rendszerben változó, random
– hangsúly
– ismétlés

dinamika alapfogalmak
– gravitáció
– saját erő
– társ
– gép

– ejtett
– dobott
– vezetett
– tartott

– erőmennyiség

FIZIKUM, ANATÓMIA
– csont, izom, szalag, anyagcsere, struktúra
 
MOZGÁSNYELV
– kulturálisan kódolt
– absztrakt
– talált
 
KOMMUNIÁCIÓ
– egyirányú kétirányú, sokirányú
– én-én, én-te, én-ti, mi-ti, mi-ők
 

PEDAGÓGIA

tanulási/tanítási módszerek
– tanuló specifikus
– tananyag specifikus
– tanár specifikus
– közeg, intézmény, társadalom specifikus
 
– analitikus
– szintetikus
 
– utánzás
– ismétlés
– felfedezés
 
– learning by doing
– tanulás szempontú felépítés
— egyszerű – összetett
— lassú – gyors
— helyben, irányokban, elmozdulva
— 2D, 3D
 
csatornák
– verbális
– vizuális
– indukált
 

FOLYAMAT

önálló felkészülés – tanár nélkül (egyéni vagy csoportos) 
– terv
– ráhangolódás 
 
vezetett tanóra tanárral
– egyéni 
– kiscsoportos
– nagycsoportos
 
eleje
– bevezetés 
— pedagógiai tér megteremtése (szituáció, tanár-diák viszony)
— koncentráció
— fizikális állapot
— elemek
 
közepe
— építkezés
 
– vége
— bevésés, elengedés, átadás, 
 
tanár nélkül: egyéni vagy csoportos
– feldolgozás
— napló
— — tény
— — élmény, megfigyelés
— gyakorlás
 
Angelus Iván