contact

Budapest Contemporary Dance Academy
Budapest Tánciskola
H-1036 Budapest, Perc utca 2.
Hungary

E-mail: budapest@dance.org.hu
Tel./phone: +36-1 250 3046
Mobil/mobile: +36-70 953 0516

Facebook

Whom to contact?
Our colleagues inform you in words, by e-mail or forward your questions to the leaders.

Név, beosztás
Name, title
Feladatok
Scope of Activities
dr. ANGELUS Iván
Alapító, Rektor, Művészeti Vezető

Founder, Rector, Artistic Director
Pedagógiai, művészeti, stratégiai kérdések - 1983 óta
Educational, artistic, strategic affairs - since 1983
REIDL Kamilla
Koordinációs Rektorhelyettes

Head of Administration
Adminisztratív Vezető, Alapfokú Művészeti Iskola igazgató, BKTF Tanulmányi ügyek, Adminisztráció
Vice Rector BCDA, Administration, Students' affairs
KOPÁCSI Károly
Gazdálkodási Vezető

Manager of Finances
tervezés, lebonyolítás, adatszolgáltatás, munkaügy, könyvelés, pénzügyek ellenőrzése
Economic planning, execution, reporting, labor, accounting, financial control
PÉTER Petra

Erasmus-, Pályázati-, Akkreditációs, Szakdolgozati és Tánctudományos ügyek
Erasmus, Projects, Accreditation, Thesis and Dance Studies affairs
VÁRNAGY Kristóf Online kommunikáció, MA kurzus koordináció, Kortárs Alkotó Műhely koordináció
Online communication, MA course coordination
LAKATOS Tibor
Rendszergazda
IT
MIKÓ Dávid
Teremkoordináció
Studio coordinator
DRÁVUCZ Petra
Tanulmányi előadó

administrator
Tanulmányi ügyek
administration

Add a Comment