BUDAPEST KORTÁRS MŰVÉSZETI GIMNÁZIUM – 2014 ÓTA TÁMOGATÁS HÍJÁN EGYELŐRE TERV MARADT –

Buti_2013_vege_HevZso_2Művészeti pályára felkészítő képzést hirdetünk az általános iskola 6. évfolyamát elvégzett fiataloknak.
A tánc-, zene-, képzőművészeti szakközépiskolai felvételit megelőző két évben iskolánk intenzív közismereti képzést és személyiségfejlesztő művészeti képzést nyújt. A speciális felkészítés a szakmai szakközépiskolák előkészítő programjainak keretében zajlik. A művészeti szakközépiskolai felvételt nem nyerők továbbtanulását személyre szóló megoldásokkal segítjük.


S ne felejtsük a lényeget: még két év a felnőttkor kapujában, amikor még „az ember is számít és nem csak az, amit csinál”!
A gyermekkor legérettebb, utolsó két évének, és a felnőtté válás első tudatos két évének örömteli és hasznos eltöltésére várjuk a jelentkezőket. A 30 éve működő táncművészeti iskola új művészképző és személyiségfejlesztő programjában való részvételre invitáljuk az erre szomjazókat.
Az alapfokú, középfokú és felsőfokú hivatásos táncművészeti képzést folytató „anyaiskola” – a Budapest Tánciskola – vezetője Angelus Iván. A Budapest Kortárs Művészeti Gimnázium közismereti vezetője Juhász Iván, adminisztratív vezetője Reidl Kamilla.
Elsősorban a művészi pályával – táncos, zenés, képzőművész élettel – „kacérkodó” fiataloknak ajánljuk ezt a tagozatunkat, ahol hangsúlyos szerepet kap a szakmai képzés és a közismereti képzés, de a legfontosabb a személyiségfejlesztő, önismereti munka. A 7. és 8. évfolyamot nálunk töltő fiataloknak két olyan évet kínálunk, mely alatt megbizonyosodhatnak pályaválasztásuk helyességéről, vagy biztos önismereti alapokra helyezve jövőjüket, a művészeti szakmai képzéstől eltérő irányba fordulhatnak. A végső elkötelezettség vállalása nélkül tehetik meg első lendületes lépéseiket választott pályájukon úgy, hogy 8. után – sikeres felvételi esetén – valamely művészeti szakközépiskolában folytatják útjukat. Ha nem, a művészet személyiségfejlesztő eszközeivel szerzett tudásukkal felvértezve „civil” pályát választanak.

Programunk kulcsfogalmai

a motiváció, a személyesség, a kreativitás, a közösség.

motiváció a legfontosabb felvételi kritérium: olyan fiatalokkal, olyan csoporttal kezdjük meg a munkát, akik tudják mire vállalkoznak és teljes személyiségükkel vesznek részt a csoport munkájában.
személyesség azt jelenti, hogy az összes résztvevő: diák, tanár, szülő, iskolavezetők személyesen ismerik és elfogadják egymást ebben a néhány éves közös kalandban.
kreativitás a művészi pályák központi fogalma. Alkotókészségünk megélése, felszabadítása nélkülözhetetlen ezeken a pályákon és óriási előnyt jelent az összes többin.
közösség hiánya felőrli, egy jól működő közösség megsokszorozza energiáinkat. Gondos, tudatos építése ápolása életre szóló tapasztalat.
művészetek gyakorlásának személyiségformáló ereje közismert de ritkán kiaknázott lehetőség. Összes diákunk rendszeresen vesz részt ilyen célú művészeti foglalkozásokon.
speciális szakmai előkészítés a három együttműködő szakközépiskola – a Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, a Bartók Zeneművészeti Szakközépiskola és a Képzőművészeti Gimnázium feladata.
közismereti tantárgyak intenzív oktatása, a sikeres tanulási stratégiák alkalmazása, a „helybenjáró”, „dekoncentrált” együttkínlódás mellőzése, kisebb óraszámot, eredményesebb és élvezetesebb tanulást eredményez.

Fontos részletek

  1. A 2015/16-os tanévben indítandó programunk új. A Budapest Tánciskola, mint művészeti szakközépiskola és mint alapfokú művészeti iskola évtizedes múltra tekint vissza, de ez a program – gimnázium és párhuzamos művészeti képzés keretében – most indul először.
  2. törvényi szabályozás aktuális változása és államunk pénzügyi helyzetének bizonytalansága folyamatosan változó környezetet teremt munkánknak. Csak bízhatunk abban, hogy – akárcsak az iskola fennállásának eddigi 30 évében – továbbra is képesek leszünk biztosítani a színvonalas képzés feltételeit.
  3. A képzés stabilitását alapítványi hozzájárulás biztosítja, melynek optimális éves összege 400 000 Ft. Lehetőség van ennél magasabb összegű rendszeres támogatás vagy alkalmi pénzbeli vagy tárgyi támogatás nyújtására is. Kérelem egyedi elbírálása alapján, alkalmi vagy rendszeres szociális alapú támogatást/alapítványi hozzájárulás csökkentést nyújthat az iskolát alapító és fenntartó Új Előadóművészeti Alapítvány.

A fenti alapítványi csatlakozás nem tartalmazza a kötelező taneszközök, az őszi és tavaszi 1 hetes táborozás, a fakultatív kulturális programok és az étkezés költségeit.

Napi program

Az iskola napi programjában a részvétel kötelező. Bármi okból történő hiányzás a pedagógiai vezetővel történő előzetes írásbeli egyeztetés alapján lehetséges. Vis maior esetén sms-ben vagy e-mailben haladéktalanul értesíteni kell az iskolát az akadályoztatás tényéről, okáról és várható tartamáról.

Diákjaink egészségkultúrájának fejlesztését – a csoportos foglalkozásokon túlmenően – szükséges esetben, kötelező, ingyenes – orvosi, pszichológusi, pedagógiai – egyéni konzultáció útján segítjük. A javasolt korrekciós, fejlesztő, optimalizáló, terápiás programok opcionálisak és önköltségesek, szociális alapú céltámogatás igényelhető.

Egy tanév 180 tanítási nap.
Legalább kétszer 1 hét táborozás.
Egy és két napos tanulmányi kirándulások.

Napi programterv
7.30 –   8.15              Érkezés
8.15 –   8.30              Egyéni felkészülés
8.30 –   9.15              Művészeti/közismereti foglalkozás
9.30 – 10.15             Művészeti/közismereti foglalkozás
10.30 – 11.15           Művészeti/közismereti foglalkozás
11.30 – 12.15           Művészeti/közismereti foglalkozás
12.15 – 13.15            Ebédszünet, déli pihenés, alvás
13.15 – 14.00           Művészeti/közismereti foglalkozás
14.15 – 15.00           Művészeti/közismereti foglalkozás
Délután/este            Egyéni órák, próbalehetőség, szakmai előkészítő kurzusok.

A közismereti és művészeti órák a csoport összes tagjának szóló közös foglalkozások. A speciális szakmai felkészítés a szakközépiskolai felvételi előkészítők keretében történik.

Dokumentumok

Jelentkezési lap
Művészeti programterv
Felvételi tájékoztató 

Nyílt nap

Annak érdekében, hogy a hozzánk jelentkezőknek ne áruljunk zsákbamacskát, lehetőséget biztosítunk az itt folyó munka megismerésére és egy-egy napra megnyitjuk termeinket az érdeklődőknek.

Legközelebbi nyílt napjaink időpontja:

Általános program:

8.00 – 8.30         Érkezés
8.30 – 8.40         Rövid tájékoztató
8.45 – 10.15       Táncórák megtekintése
10.30 – 12.00    Táncórák megtekintése
12.15 – 13.00     Angelus Iván válaszol a kérdésekre

Iskolánk előzetes egyeztetés alapján máskor is, bármikor látogatható.

Felvételi

A felvételi célja a fentebb leírt kulcsfogalmak gyakorlati megvalósítására való nyitottság, készség felmérése. Ennek megfelelően csoportos művészeti foglalkozások, egyéni közismereti tesztek, csoportos és egyéni motivációs beszélgetések keretében mérjük fel az együttműködés lehetőségét.
Jelentkezési lapot minél előbb, legkésőbb a felvételi napján kell postán vagy e-mailben beküldeni, személyesen benyújtani.

Ösztöndíjprogram

A 2013/14-es tanévben, a megváltozott finanszírozási feltételekre való tekintettel az Új Előadóművészeti Alapítvány közvetítésével módunkban áll a rászoruló felvételt nyert új hallgatók körében egy-egy, a képzés teljes-, fél- és negyed- költségét fedező ösztöndíj odaítélésére, melyek szociális és tanulmányi szempontok figyelembevételével kerülnek kiosztásra.

Igénylés módja: A sikeres felvételit követően az adatlap honlapunkon vagy a titkárságon elérhető. A kérelmek benyújtási határideje: június 30.

Teljes ösztöndíj:         400.000Ft/tanév
Fél ösztöndíj:              200.000Ft/tanév
Negyed ösztöndíj:     100.000Ft/tanév

Egyéb dokumentumok

Alapító Okirat (letölthető)
Pedagógiai program (letölthető)
Házirend (letölthető)
Budapest Főváros Kormányhivatalának Határozata (letölthető)
Működési engedély (letölthető)

Add a Comment