BKTF HONLAP – MŰKÖDÉSI REND

Last update: 2023. 03. 25. at 13:53

Bevezetés és teszt üzem mától 2023. június 14-ig.

SZERKESZTÉSI FOLYAMAT

1.
A honlap főszerkesztője fejleszti, megadja illetve jóváhagyja a főiskola SZMSZ-ével, organogrammjával összhangban álló, honlap szerkezetét és javaslatokat tesz az abban megjelenő tartalmakra.

2.
A főszerkesztő felelős szerkesztőket bíz meg – az adott terület felelősét, vezetőjét illetve annak megbízottját- a honlap térképen felsorolt és hierarchiába állított részterületek szerkesztésével. A felelős szerkesztővel nem rendelkező területeket a főszerkesztő vagy megbízottja szerkeszti.

3.
Az egyes honlap területek felelős szerkesztői a főszerkesztővel egyeztetett és jóváhagyott koncepció alapján elkészítik (aktualizálják / pontosítják) a megjelenésre szánt anyagot (formát és tartalmat).

4.
A főszerkesztő jóváhagyja és publikálja a bejegyzés(eke)t.

SZERKESZTŐSÉG

A szerkesztőség tagjai a főszerkesztővel egyeztetett keretek között a formai megjelenést segítő grafikust vesznek igénybe.

A főszerkesztő segítő munkatársa(ka)t kér fel a
– honlappal kapcsolatos “hardwear” (tárhely, domain, ….)
– honlappal kapcsolatos softwear (szerkesztőprogramok, widgetek, …)
– tartalom ellenőrzést végző olvasószerkesztő
– szöveghelyességet ellenőrző korrektor
feladatokra.

SZERKESZTŐSÉG

FEJLESZTÉS

A fejlesztési javaslatokat tartalmazó e-mailek tárgyába írjuk: BKTF HONLAP – MŰKÖDÉSI REND

A teszt üzem idején a főszerkesztő és a rektor a szerkesztők javaslatait beépítve heti rendszerességgel vitatja meg és fejleszti a honlapot és a honlap működési rendjét.

Angelus Iván
rektor
sk.