CIRKUSZI TÁNCOS

Last update: 2024. 05. 06. at 00:04
NEM FRISSÜLŐ ARCHÍV BEJEGYZÉS
aktuális

Táncos és próbavezető (színházi tánc) alapszak – cirkuszi táncos profil

A hároméves, nappali tagozatos képzés elsősorban a cirkusz világának táncos feladataira készít fel.

A képzés az általános

 • mozgástanulás
 • egészségmegőrzés
 • koordináció és izoláció

fejlesztésén túlmenően kiterjed a különböző táncstílusokra

 • klasszikus balett alapok
 • magyar néptánc és más népek tánckultúrája
 • jazztánc
 • divattáncok
 • társastáncok
 • revű
 • utcatáncok
 • moderntánc
 • kortárstánc
 • kontakttánc

a kreativitás, próbavezetés és szociális kompetenciák elsajátítására

A nappali tagozatos képzést nem kiváltó szakmai gyakorlat a Fővárosi Nagycirkusszal és más partner cirkuszokkal és színházakkal együttműködésben történik.

A képzés célja:
– A legkülönbözőbb  táncművészeti stílusirányzatokban is eligazodást nyújtani a növendékeknek, támpontokat adni a műfaji sajátosságok felismeréséhez, illetve a szükséges technikai tudás megszerzését biztosítani a műfajok közti kúlönbségek kivitelezésére. Rálátást, tájékozottságot adni a táncművészet széles spektrumára.
– Alapfokú artistaképzéssel elindítani a diákokat, a levegőben és a talajon való egyszerűbb, de mégis látványos trükkök kivitelezése felé.
Pl.: zsonglőrözés, gólyalábon járás, bungee jumping, levegő karika, sway pole…..
– Felkészíteni a diákokat mentálisan és gyakorlatilag is a próbák levezetésére, egy próbafolyamat összehangolására.
– A kollégákkal és a médiával való kommunikáció kialakításában segítséget nyújtani szakemberek által, a pályán való érvényesüléshez szükséges, célzott ,,önmarketing”  elsajátítása.
–  A kulturált szakmai és kommunikációs viselkedésformák, protokoll oktatása.
I. év:
Alapozás a különböző műfajokban, személyre szabottan.
Stílusérzék fejlesztése.
Ismerkedés a különböző zsánerekkel.
A test és lélek felkészítése az artista zsánerek kivitelezésére, földön és levegőben egyaránt.
II. év:
Elmélyülés és szakosodás a választott zsánerben.
A már elsajátított színpadi táncok tárházának további bővítése.
 III. év:
a Fővárosi Nagycirkuszban és más partnerintézményekben eltöltött gyakorlat próbavezetőként és színpadi táncosként egyaránt, valamint a Diplomamunka készítése.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

Felvételi előkészítő nyílt nap a Fővárosi Nagycirkuszban és a Művésztelepen
Időpont: 2023. május 13. 10.30 – 17.00
 • 10.30   Érkezés, köszöntő
 • 11.00    A sztyeppe illata c. előadás megtekintése
 • 13.15    Ebéd a Fővárosi Nagycirkusz Művészbüféjében
 • 14.00   Találkozás és ismerkedés a Fővárosi Nagycirkusz lovaival
 • 15.00    Zsáner bemutató és a rekvizitek kipróbálása a Művésztelepen
.
Felvételi előkészítő workshop a Budapest Kortárstánc Főiskolán és a FNC Művésztelepén

Időpont: 2023. június 10. 9.30 – 18.00

 • 9.30-10.00      bemelegítés
 • 10.00-11.00     show tánc
 • 11.00-11.15     szünet
 • 11.15-12.15     néptánc alapú modern tánc
 • 12.15-12.30     szünet
 • 12.30-13.30     bachata
 • 13.30-14.00     stretching
 • 14.00-15.00    ebédszünet
 • 15.00-18.00    Az ebéd után a részvevők a Fővárosi Nagycirkusz Művésztelepén kipróbálhatnak olyan artista eszközöket, amelyeket a cirkuszból ismerhetnek (levegő karika, tissue, jumping).
Felvételi előkészítő nyári tábor Szigetmonostor – Horányban, a Regatta Szabadidőközpontban
Időpont: 2023. július 7-9.
Csodálatos természeti környezetben, saját Duna–parttal és kikötővel rendelkező táborban, 5 táncteremben egész napos szakmai, művészeti foglalkozások keretében ismerkedhetnek a résztvevők a cirkuszművészet oktatott zsánereivel, a cirkuszi tánccal és a kortárstánccal.
A tábor részvevői részére háromszori étkezést biztosítunk. Elhelyezés 2-4 ágyas, fürdőszobás szobákban. A tanulás mellett lesz idő szabadidős programokra, esti beszélgetésekre a tábortűz mellett.
A három napos tábor teljes díja 50.000.- Ft, melyből a Fővárosi Nagycirkusz 30.000 Ft.-ot  átvállal. A regisztrációkor befizetendő díj: 20.000.-Ft/fő.
Amennyiben a résztvevő szeptembertől valamelyik szakunkon megkezdi tanulmányait, a befizetett 20.000 Ft.-os részvételi díjat is visszatérítjük.
JELENTKEZÉSI LAP A FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐKRE
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐKRE:
 • Nyílt nap: 2023. május 12.
 • Workshop: 2023. június 2.
 • Tábor: 2023. július 4.

FELVÉTELI

A felvételi több hónapos folyamat, melynek célja, hogy a jelentkező és az iskola képviselői egyértelmű bizonyosságra jussanak, hogy vállalkozni kívánnak az előttük álló több éves együttműködésre. A felvételt megelőző időszakban a jelentkező a lehető legalaposabban és legmélyebben megismeri az iskolát és önmagát is.  Maga a felvételi is kiváló alkalom, hogy ki-ki szembesüljön a várható örömökkel és nehézségekkel. A lehetőségek és kihívások ismeretében vághatunk felelősségteljesen a rendkívüli energiákat követelő felkészülésbe a hivatásos táncművész pályára. Azok számára, akik felvételt nyernek, az iskola Nyári Alkotóhetet szervez, melynek keretein belül a diákok megismerkedhetnek egymással és megalapozzuk a közös munka szeptemberi megkezdését.

JELENTKEZÉS

A 2023/24-es tanévre jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével lehet.

A FELVÉTELI FOLYAMAT

A felvételi folyamat két fordulóból áll. A felvételi első fordulóját előfelvételinek is nevezzük, majd az előfelvételin továbbjutók meghívást kapnak a második fordulóra, melyen kizárólag személyesen lehet részt venni.

PÓTFELVÉTELI IDŐPONTJA: 2023.08.16

A felvételin azt akarjuk megtudni, hogy a jelentkező

 • mennyi gyakorlattal rendelkezik táncművészet területén
 • tehetsége a választott pályára látható-e
 • testi, szellemi, lelki alkata alapján alkalmas-e a képzés elvégzésére és a választott pályára.
 • képességei és szellemi orientációja alapján a BKTF által kínált pedagógiai úton eséllyel készülhet-e fel a választott pályára.

A felvételi folyamat alatt egyidejű gyakorlati és alkalmassági vizsgát tartunk.

Az alkalmassági vizsga során egy objektív, átfogó összkép kialakításának reményében megpróbáljuk megismerni a jelentkezők motivációját és feltérképezni, milyen jellegű fogékonyság, valamint milyen lehetséges fejlődési útvonalak rajzolódnak ki a fejlődés, a kreativitás, az előadói és alkotói gyakorlat területein. A folyamatot egy beszélgetés teszi teljessé, amely elsősorban a cirkusz, színház, zene, tánc és a vizuális művészetek területein való tájékozottságra, a kulturális, valamint a személyes érdeklődési területekre koncentrál.

Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. A felvételi eljárás során a bizottság „megfelelt”, „nem felelt meg” minősítést adhat. A vizsga során egyetlen „nem felelt meg” minősítés is kizár a további felvételi eljárásból. A felvételi pontok számítása: felvételi eljárás alatt szerzett pontok figyelembevételével, hozott pontokat nem veszünk figyelembe.

A Főiskola Felvételi szabályzatában olvashatók a részletesebb információk.

Tandíj

Jelenleg csak térítéses képzésre lehet jelentkezni 900.000.- Ft./ félév áron.

Felismerve azt az igényt, hogy egy főiskolai tanulmányait megkezdő fiatal gyakorta nem, vagy csak nehezen tud eligazodni a tandíjak, ösztöndíjak, és különböző tandíj támogatási rendszerek között a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola kialakított egy tanácsadó irodát, mely többek között a leendő hallgatók és a BCKF diákjai számára nyújt személyes tanácsadást. Az iroda segíti a diákot feltérképezni a tandíjakhoz és a tanulmányi idő alatti élethez szükséges források részbeni, vagy teljes körű megszerzési lehetőségeit. Bővebben

GYIK

Hogyan lehet felvételizni a 2023-ban induló Táncos és próbavezető BA szakra?

A BKTF felvételi eljárás része a belső jelentkezési lap kitöltése és megküldése a Főiskola részére.

Előfelvételi? Felvételi?

A Főiskola felvételi gyakorlatához tartozik, hogy mielőtt meghozzuk a felvételről szóló döntést, ideális esetben két alkalommal találkozunk egymással.

Az előfelvételinek hívjuk a felvételi első fordulóját, innen lehet továbbjutni a második fordulóra, a záró meghallgatásra.  Mindkét forduló meghívásos alapú. A meghívás feltétele a felvi.hu-n való jelentkezés, valamint a belső jelentkezési lap beküldése.

Mire számíthatok a felvételin?

A felvételi gyakorlati részből (táncórák), azokkal egyidőben történő alkalmassági vizsgából, valamint személyes beszélgetésből áll. A beszélgetés és a gyakorlati órák folyamán kapunk egymásról egy átfogó és komplex képet, amely segít mindannyiunknak eldönteni, hogy kölcsönösen vállaljuk a jövőbeni együttműködést.

Mit jelent az alkalmassági vizsga?

Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. Azt nézzük, hogy a testi-lelki, illetve általános egészségügyi állapot mennyire teszi lehetővé a képzésben való sikeres részvételt.

Mire számíthatok a beszélgetésen?

A beszélgetés legfontosabb szempontja, hogy az egymás iránti kíváncsiság teret kapjon, a megküldött esszétémákra reflektálva kötetlen beszélgetés keretében átfogó, komplex képet kapjunk egymásról.

Milyen nyelven zajlik a felvételi?

A felvételi nyelve magyar.

További információ

circus.dance.ba@bcdc.hu

Facebook
Instagram