Érdemjegyek – “használati utasítás”

under construction – még

Kedves tanártársunk!

A BKTF-en minden életszerű időszak – periódus, workshop, bemutató, szemeszter, tanév, a tanulmányok megszakítása, sikeres befejezése… – után a szöveges visszajelzés után – , illetve mellett – érdemjeggyel is értékeljük a diákok munkáját. Az értékelés az adott munka, munkacsoport vezetőjének a feladata – egy BA évfolyam tagjainak esetében ez az évfolyamvezető – jelenleg Bakó Tamás – feladata. Az iskola szellemének és szabályzatainak megfelelően időben kikéri/megismeri minden érintett – diákok, diáktársak, tanárok, mentorok, tanulmányi munkatársak – véleményét, javaslatát, majd ezeket beépítve dönt.

Ötfokozatú skálán

 • 5 – kitűnő
 • 4 – jó
 • 3 – közepes
 • 2 – megfelelő
 • 1 – elégtelen

osztályzunk három nagy ismeretkört :

 • Integrált élményközpontú tánc gyakorlat és elmélet – minden, ami táncanyag és kapcsolódó információ
 • Kreativitás – minden, ami az előbbiek felhasználása
 • Társadalmi kompetenciák – minden, ami a fentiek kontextusa, elő- és háttere, értelme, célja

Érdemjegyek kérdőív

Jó munkát! Ha kérdésed van írj.
Most megpróbáljuk így, ha kell, majd legközelebbre továbbfejlesztjük.

Bakó Tamás  – évfolyamvezetővel és
Furulyás Dóra – évfolyamvezető-társsal
egyeztetve
Angelus Iván
Kortárstánc alapszakfelelős


további infó

A tanulmányok három éve alatt a szóbeli és írásbeli értékelés, támogatás elsősorban pedagógiai, fejlesztő, elemző, támogató, önismeret fejlesztő, érték orientációs célú.
A tanulmányok befejezésekor kapott értékelés a Kimeneti Követelményekhez képest elért szintet mutatja.
A – mostani –  időszakos számjegyes értékelés a kettő között van, közelebb az “objektív”, időarányos, a külső viszonyításhoz.


Használj 10 fokozatú, %-os, vagy bármilyen életszerű skálát és konvertáld 5 fokozatúra.


Az űrlap diákonként kérdez rá javaslatodra. Arra adj osztályzatot, amiről tudsz véleményt formálni: csak az egyik, kettő, mindhárom ismeretkörre vagy egyikre sem.


Hagytunk helyet esetleges megjegyzéseidnek is.


Osztályzatod – hacsak kifejezetten nem kéred az ellenkezőjét  – az érintettek körében nyilvános lesz, de fő célja, Tamás jó döntésének segítése.


Saját magadhoz légy következetes, Tamás feladata hogy ezeket, az akár nehezen összeegyeztethető rendszereket megértse és összefésülje.


A 3 tantárgy értelmezéséhez az alábbi segítséget nyújtjuk:

Integrált élményközpontú gyakorlat és elmélet
Az érdemjegy reflektál a diák tanulási-fizikális-technikai képességeire, haladási tempójára, fejlődésére, mennyire képes befogadni és használni a kapott információt.

Szempontok:

 • hogyan és milyen mértékben tudja elsajátítani és alkalmazni az adott óra/technika anyagát?
 • mennyire érti az adott formanyelv sajátosságait?
 • látszik-e fejlődés és elmozdulás a technikai fejlődés és a fizikális elmozdulás terén?
 • teljesítménye mennyire kiegyenlített?
 • a befogadás-megértés-feldolgozás folyamatai
 • milyen a kommunikációja diáktársakkal, pedagógussal?
 • felkészülten érkezik az órára?

Kreativitás: ez tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyeknek hangsúlyos eleme, vagy konkrét fókusza a kreativitás, továbbá a diákok önálló kreatív és kutatási munkáit, valamint az előadások kapcsán az alkotói folyamatban és bemutatón nyújtott teljesítményt.

Az érdemjegy reflektál a kreatív munka kapcsán felmerülő módszerek, fogalmak, szerepkörök megismerésére, alkalmazására.

Szempontok:

 • hol tart a kreatív én felismerésében?
 • mennyire jellemző az alternatív gondolkodás?
 • milyen a problémamegoldó képessége?
 • az előadói és alkotói képességek jelenléte
 • az alkotói folyamatok és szerepkörök minősége

Társadalmi kompetenciák: ez tartalmazza azokat a szociális, kooperációs és kommunikációs készségeket, amelyek segítenek eligazodni és sikeressé válni az iskola tanulmányi és közösségi  tereiben, valamint elősegítik a művésszé válás beilleszkedési folyamatait és a majdani művészi pálya társadalmi integrációját.

Az érdemjegy arra reflektál, hogy a diák milyen szociális képességekkel bír az iskolai, pedagógiai és csoportdinamikai folyamatokban. Milyen mértékben képes eligazodni ezekben a viszonyokban, tudja e használni az iskola keretrendszereit.

Szempontok lehetnek:

 • kommunikáció a különböző szerepkörökben, az egyén és közösség  színtereiben
 • kommunikációs protokoll
 • kooperációs képességek az órákon és más az iskolához kötődő feladatkörökben, kommunikációban
 • diáktársakhoz és pedagógusokhoz való kapcsolat minősége
 • reflektivitás
 • önállóság
 • felelősségvállalás

Bakó Tamás  – évfolyamvezető
Furulyás Dóra – évfolyamvezető-társ