CIRKUSZMŰVÉSZET

NEM FRISSÜLŐ ARCHÍV BEJEGYZÉS
aktuális

Először indul Magyarországon felsőoktatási szintű cirkuszművészeti képzés.

Hároméves, nappali tagozatos évfolyam indul 2023 szeptemberi kezdéssel. A szakon a most induló évben bohóc és lovasakrobatika választható főzsánerként.

A képzést annak ajánljuk, aki erős elszántsággal, szorgalommal, jó tanulási képességekkel, a választott zsáner(ek)-nek megfelelő alkati adottságokkal és középfokú vagy amatőr cirkuszi tanulmányok során vagy más területeken (versenysport, extrém sport, tánc, színészmesterség, lovaglás…) szerzett előképzettséggel felvértezve jelentkezik.

Megmondjuk, ha valakinek – bármi okból – nem ajánljuk a cirkuszi pályát.
Csak azt fogjuk felvenni, akit – ha nem adja fel -, végig tudunk vezetni a sikerhez vezető úton.

MISSZIÓ

A cirkuszművészeti szakok elindításával a BKTF az előadó-művészeti ágak új területén folytatja úttörő munkáját. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal szorosan együttműködve küldetésének tekinti a cirkuszi zsánerek és -alkotó területek felsőfokú képzésének magyarországi bevezetését és fejlesztését. A cirkusz hagyományosan összművészeti jellegéből adódik, hogy ide soroljuk a Táncos és próbavezető (színházi tánc) alapszakot (BA) – cirkuszi táncos profillal.
A Főiskola célja, hogy – a hazai artistaképzés hagyományaira építve – olyan cirkuszművészeket képezzen, akiknek a diplomája a világ bármely pontján egyet jelent a korszerű gyakorlati- és elméleti tudással és kreativitással. A BKTF 40 évre visszatekintő művészetpedagógiai tevékenysége és nevelői munkája olyan alapértékeket jelenítenek meg az élet kulturális és társadalmi színtereiben, amelyek a cirkusz világában is elengedhetetlenek.
Az elindított szakok célul tűzték ki a cirkuszművészet oktatási fókuszú kutatását és fejlesztését, valamint egy szakmai közösség létrehozását oktatókból, diákokból és a cirkuszművészet szereplőiből. Az iskola ezzel is segíteni kívánja ennek az előadói ágnak a művészi rangra emelését.

ALAPKÉPZÉS

2023. szeptemberi kezdéssel indul a hároméves, nappali tagozatos évfolyam. Ebben a tanévben bohóc és lovasakrobata zsánerek képzését tervezzük.
A képzés az egyes zsánerek technikai fejlesztésével egyenértékűnek tartja a hiteles előadói attitűd kialakítását, ennek megfelelően – a cirkusz értékes hagyományainak ápolása mellett – a karakter- és jelenetalkotás folyamatában támogatja a tanulók egyéni útkeresését és az egyéni portfólió kialakítását.
A képzést annak ajánljuk, aki erős elszántsággal, szorgalommal, jó tanulási képességekkel, a választott zsánereknek megfelelő alkati adottságokkal és középfokú vagy amatőr cirkuszi tanulmányok során vagy más területeken (sport, extrém sport, színház, tánc, lovaglás…) szerzett előképzettséggel felvértezve jelentkezik.

Lovasakrobata zsáner

Felismerve a magyar lovas hagyományokban, a tradicionális cirkuszi lovas kultúrában rejlő lehetőségeket továbbá reagálva arra a piaci igényre, mely a klasszikus magyar zsánerek, különösen a lovas zsánerek iránt a világ cirkuszaiban tapasztalható,

LOVASAKROBATA

főiskolai képzés elindítását tervezzük a Budapest Kortárstánc Főiskola Cirkuszművészet BA főiskolai képzésén belül 2023 szeptemberi kezdéssel.

A főiskolára felvételt nyert diákokból egy olyan közösséget, csoportot kívánunk kialakítani mely csoport tagjai a 3 éves képzés során valós, egymást segítő közösséget alkotnak, attól függetlenül, hogy a jövőjüket egyéni, páros vagy csoportos számba képzelik el. A képzés alapja a közösségi lét, a felelős állattartás, az állat ismerete és szeretete. Célja egy olyan életforma kialakítása, amely a cirkuszművészet tradícióit követi és a magyar lovas kultúra rendkívül fegyelmezett, alázatos, a közösség egymás és az élet iránti feltétlen odaadással, ismeretével és gyakorlatával a középpontba valósul meg.

Az elméleti képzés cirkuszművészettel kapcsolatos szakterületei a BIAK Artistaképző Akadémia tanárainak, valamint a tradicionális cirkuszi családok szakmai tapasztalatai alapján kerül elsajátításra. A hippologia – a lóval kapcsolatos elméleti ismeretanyag – a Magyar Állatorvostudományi Egyetem hippologia tanszakán áthallgatás útján kerül a tananyagba.
A világon egyedülálló képzési forma kialakulását a magyar lovasport leghíresebb személyiségei és iskolái jelentős tudásanyaguk átadásával, együttműködő partnerkét segítik

A képzés maga egy életforma elsajátítása, amely jelentős idő igénybevétellel jár, ezért csak olyan hallgatók jelenlétét támogatjuk, akik az életük következő szakaszát ennek az életformának a megélésre, átélésre szentelik.

A lovasakrobata zsáner képzési területei:
Lovas zsonglőr
Pas de deux
Lovas Voltizs – akrobatika
Díjlovaglás
Dzsigit
Lovasíjászat – Kassai Lajos lovas íjász közreműködésével

A képzések helyszínei:
Az elméleti képzések részben a Budapest Kortárstánc Főiskolán részben, a Fővárosi Nagycirkusz Művésztelepén, valamint a Magyar Állatorvostudományi Egyetemen történnek.
A gyakorlati képzés központi helyszíne a Fővárosi Nagycirkusz lovardája és Cinkotai telephelye.
További partner oktató bázisok:
Kassai Völgy – Kassai Lovasíjász Iskola – Kaposfő
Xenophon Lovas Klub – Dallos Gyula Lovasiskolája
Lovas színházi színterek

Bemeneti követelmények:
Érettségi bizonyítvány;
Lovas alapismeretek – ügetés, vágta;
Elkötelezettség a felelős állattartás irányába;
Elkötelezettség a cirkusz értékeinek ápolására, elsajátítására és továbbadására;
Megfelelő fizika állapot, állóképesség.

Kimeneti szint

BA főiskolai végzettséget adó, a világ cirkuszi manézsaiban keresett, a lovas akrobatikából életvitelszerűen megélni képes, elkötelezett, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ ars poétikáját magáénak érző, a cirkuszművészetet felemelni képes szakember, akinek az életformája jóval túlmutat az átlag hétköznapiságon. Világszemlélete a természet, az állat szeretete és védelme a fenntarthatóság biztosításán alapul.
A végzett lovasakrobata nem csak megéli hivatását, de egy olyan szakember, aki azt oktatni és továbbadni is képes.

Bohóc zsáner

A bohóc helye a cirkuszban

A bohóc a humor, a derű képviselője. Előadásában megmutatja az emberi esendőséget, az ember botladozásait a világban. Ezzel mintegy kontrasztot ad a többi cirkuszi számhoz, amelyekben a bámulatos emberi teljesítményt, az emberi nagyságot helyezik reflektorfénybe az artisták. A bohóc különleges helyet foglal el a cirkuszművészetben, fontos dramaturgiai funkciója van a cirkuszi előadásban.

A bohóc helye a cirkuszművész képzésben

A bohóc jelentheti a szereplőt, aki bohócként megjelenik a színpadon, de jelentheti a technikát is, amit az előadó alkalmaz a számában.

 • A bohóc mint szerepkör esetében a képzés alappillérét a színészmesterség adja, ideértve a karakter- és jelenetépítést, a beszédtechnikát, a színpadi mozgást is. 
 • A bohóctechnika alapját a bohóc különleges gondolkodásmódja adja, amelynek a humorra történő előfeszítés az alapja. Ez a technika eszközszinten minden előadóművész számára fontos építőelem. “Kómis”-nak nevezik, amikor az artista a bohóc eszközkészletét alkalmazza.

A bohócmesterség jellemzője, hogy más művészeti ágak eszközkészletével ötvözi a számait. Színházi megjelenéskor pantomim, tánc, báb és egyéb eszközök, a cirkuszi bohócok esetében általában a cirkuszi zsánerek, a zene és bűvészmesterség jelenik meg a számokban. A különböző zsánereket és társművészeteket is tanító főiskolán lehetőség van az egyéni eszközkészlet fejlesztésére az intézményen belül. Ez kölcsönös átjárást biztosít a bohóc, a cirkuszi zsánerek és a tánc szakokon tanuló hallgatóknak. Ezeket kötelezően, illetve szabadon választható órák keretében tanulják a diákok. 

A bohócmesterség alapeleme a nyitott negyedik fal, amelyből egyenesen következik a valós idejű alkotás, az improvizáció. A bohócok képzésében a közönséggel felépített kapcsolat, a nézői reakció is a munka tárgya. Mindezek gyakorlására a csoportmunka a megfelelő formáció. A tananyag része a klasszikus duó, trió és csoportos munka.

MESTERKÉPZÉS

A cirkuszművészet bármely zsánerében előadói tapasztalattal rutinnal rendelkező, a továbbtanulásra, továbbfejlődésre vágyó valamint nem utolsó sorban államilag is elismert diplomát szerezni kívánó jelentkezőket várunk az egyéni adottságokhoz alkalmazkodó felvételin.
Bármely felsőoktatási alapképzésben (BA), vagy 4 éves főiskolai képzésben vagy bármely egyetemi képzésben szerzett diplomával rendelkező, legalább BA szintű előadó-művészi alapokkal rendelkező művészek jelentkezését várjuk. Minden zsáner esetén előny a cirkuszművészi tapasztalat és tudás, a bohóc zsánert választók esetében a színészmesterség is.
A mesterszak programját a jelentkezők adottságainak, igényeinek megfelelően állítjuk össze, szükség esetén egyéni tanrendek kialakításával.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Diákjaink a hazai szakemberek mellett külföldi trénerekkel, valamint szakmailag aktív művészekkel is találkozhatnak, így egy kreatív közösség részeként transzferábilis tudásra tehetnek szert.
Valamennyi meghirdetett szakunk az Európai Felsőoktatási Térségben elfogadott diplomát ad. A Főiskola tagja ez Erasmus+ programnak, melynek keretében minden hallgatónak lehetősége van tanulmányi szerződés vagy szakmai gyakorlat keretében külföldön is tapasztalatot szerezni.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ

Felvételi előkészítő nyílt nap a Fővárosi Nagycirkuszban és a Művésztelepen
Időpont: 2023. május 13. 10.30 – 17.00
 • 10.30   Érkezés, köszöntő
 • 11.00    A sztyeppe illata c. előadás megtekintése
 • 13.15    Ebéd a Fővárosi Nagycirkusz Művészbüféjében
 • 14.00   Találkozás és ismerkedés a Fővárosi Nagycirkusz lovaival
 • 15.00    Zsáner bemutató és a rekvizitek kipróbálása a Művésztelepen
Ismerkedés a bohóc különleges gondolkodásmódjával, a szakma tanításának elemeivel és a különböző bohóctípusokkal. A program különlegessége, hogy a gyakorlatban is kipróbálhattok rutinokat, karaktertípusokat, eszközöket.
Felvételi előkészítő workshop a bohóc szakma iránt érdeklődőknek a Budapest Kortárstánc Főiskolán és a FNC Művésztelepén
Időpont: 2023. június 10. 9.30 – 18.00
 • 9.30-10.00      bemelegítés
 • 10.00-12.15     a neutrális állapottól a karakterig / a bohóc gondolkodása / naivitás és felületadás / veszteség és humor a játékban
 • 12.15-12.30     szünet
 • 12.30-14.00    a bohóc és a zene / a bohóc és az improvizáció / a bohóc kellékei / Mi a bohóc?
 • 14.00-15.00    ebédszünet
 • 15.00-18.00    Az ebéd után a részvevők a Fővárosi Nagycirkusz Művésztelepén kipróbálhatnak olyan artista eszközöket, amelyeket a cirkuszból ismerhetnek (levegő karika, tissue, jumping).
Felvételi előkészítő nyári tábor Szigetmonostor – Horányban, a Regatta Szabadidőközpontban
Időpont: 2023. július 7-9.
Csodálatos természeti környezetben, saját Duna – parttal és kikötővel rendelkező táborban, 5 táncteremben egész napos szakmai, művészeti foglalkozások keretében ismerkedhetnek a résztvevők a cirkuszművészet oktatott zsánereivel, a cirkuszi tánccal és a kortárstánccal.
A tábor részvevői részére háromszori étkezést biztosítunk. Elhelyezés 2-4 ágyas, fürdőszobás szobákban. A tanulás mellett lesz idő szabadidős programokra, esti beszélgetésekre a tábortűz mellett.
A három napos tábor teljes díja 50.000.- Ft, melyből a Fővárosi Nagycirkusz 30.000 Ft.-ot  átvállal. A regisztrációkor befizetendő díj: 20.000.-Ft/fő.
Amennyiben a résztvevő szeptembertől valamelyik szakunkon megkezdi tanulmányait, a befizetett 20.000 Ft.-os részvételi díjat is visszatérítjük.
JELENTKEZÉSI LAP A FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐKRE
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK A FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐKRE:
 • Nyílt nap: 2023. május 12.
 • Workshop: 2023. június 2.
 • Tábor: 2023. júlis 4.

FELVÉTELI

A felvételi több hónapos folyamat, melynek célja, hogy a jelentkező és az iskola képviselői egyértelmű bizonyosságra jussanak, hogy vállalkozni kívánnak az előttük álló több éves együttműködésre. A felvételt megelőző időszakban a jelentkező a lehető legalaposabban és legmélyebben megismeri az iskolát és önmagát is.  Maga a felvételi is kiváló alkalom, hogy ki-ki szembesüljön a várható örömökkel és nehézségekkel. A lehetőségek és kihívások ismeretében vághatunk felelősségteljesen a rendkívüli energiákat követelő felkészülésbe a hivatásos cirkuszművész pályára. Azok számára, akik felvételt nyernek, az iskola Nyári Alkotóhetet szervez, melynek keretein belül a diákok megismerkedhetnek egymással és megalapozzuk a közös munka szeptemberi megkezdését.

JELENTKEZÉS

A 2023/24-es tanévre jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével lehet.

 

A FELVÉTELI FOLYAMAT

FELVÉTELI IDŐPONTJA
Bohóc zsáner: 2023. augusztus 16.
Lovasakrobata zsáner: augusztus 16.

A felvételin azt akarjuk megtudni, hogy a jelentkező

 • mennyi gyakorlattal rendelkezik a cirkuszművészeti zsánerekben, illetve a bohócmesterségben
 • tehetsége a választott pályára látható-e
 • testi, szellemi, lelki alkata alapján alkalmas-e a képzés elvégzésére és a választott pályára.
 • képességei és szellemi orientációja alapján a BKTF által kínált pedagógiai úton eséllyel készülhet-e fel a választott pályára.

A felvételi folyamat alatt egyidejű gyakorlati és alkalmassági vizsgát tartunk. Az alapvető alkalmasság feltételei minden zsánerre nézve azonosak, ugyanakkor a zsánerek speciális feltételi eltérőek.

Az alkalmassági vizsga során egy objektív, átfogó összkép kialakításának reményében megpróbáljuk megismerni a jelentkezők motivációját és feltérképezni, milyen jellegű fogékonyság, valamint milyen lehetséges fejlődési útvonalak rajzolódnak ki a fejlődés, a kreativitás, az előadói és alkotói gyakorlat területein. A folyamatot egy beszélgetés teszi teljessé, amely elsősorban a cirkusz, színház, zene, tánc és a vizuális művészetek területein való tájékozottságra, a kulturális, valamint a személyes érdeklődési területekre koncentrál.

Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. A felvételi eljárás során a bizottság „megfelelt”, „nem felelt meg” minősítést adhat. A vizsga során egyetlen „nem felelt meg” minősítés is kizár a további felvételi eljárásból. A felvételi pontok számítása: felvételi eljárás alatt szerzett pontok figyelembevételével, hozott pontokat nem veszünk figyelembe.

A Főiskola Felvételi szabályzatában olvashatók a részletesebb információk.

Felvételi követelmény a bohóc szakra jelentkezők számára

A három éves bohóc képzésre jelentkezők esetében az iskola alapkövetelményei mellett azt vizsgáljuk, hogy belépéskor a jelentkező rendelkezik-e a gyakorláshoz szükséges alapvető képességekkel és mentális érettséggel a bohócmesterség gyakorlására. Ezen a szakon a felvételi követelmények megegyeznek a színészmesterség követelményeivel. A felvételi formája: két nap, csoportos műhelymunka; 

A felvételi tartalmi elemei

 1. Szükséges a fizikai állapot felmérése
 • Koordináció, mozgáskészség
 • Az erőnlét és a testi adottságok felmérése
 1. Bohócmesterség csak mentálisan egészséges, felnőtt embernek tanítható. A megfelelő érettséget és a tiszta gondolkodást vizsgálni kell. Ezen belül:
 • együttműködés, partnerség
 • figyelem, feladattartás
 • alakíthatóság, nyitottság
 1. A bohóc gondolkodása eltér az intelligens, felnőtt ember társadalmi sztenderdjétől, sok esetben ütközik a szocializációs elvárásokkal, ezért ennek a mesterségnek az elsajátítása rugalmas, nyitott gondolkodást igényel. Csak olyan ember alkalmas erre a mesterségre, aki képes különbséget tenni a szerep- és a civil élet valósága között. Az alábbi tulajdonságok kedvezőek a bohócmesterség tanulásához:
 • tolerancia, empátia
 • humor, kíváncsiság
 • kudarctűrés, rugalmasság
 1. A felvételi eljárásnál előny, ha a jelentkező rendelkezik társművészeti eszközökkel
 • artista zsánerek, bűvészet
 • ének, zene
 • tánc, pantomim, mozgás
 • báb 
 • egyéb művészetek

Tandíj

Jelenleg csak térítéses képzésre lehet jelentkezni 900.000.- Ft./ félév áron.

Felismerve azt az igényt, hogy egy főiskolai tanulmányait megkezdő fiatal gyakorta nem, vagy csak nehezen tud eligazodni a tandíjak, ösztöndíjak, és különböző tandíj támogatási rendszerek között a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárstánc Főiskola kialakított egy tanácsadó irodát, mely többek között a leendő hallgatók és a BCKF diákjai számára nyújt személyes tanácsadást. Az iroda segíti a diákot feltérképezni a tandíjakhoz és a tanulmányi idő alatti élethez szükséges források részbeni, vagy teljes körű megszerzési lehetőségeit. Bővebben

GYIK

Hogyan lehet felvételizni a 2023-ban induló cirkuszművészeti BA vagy MA szakra?

A BKTF felvételi eljárás része a belső jelentkezési lap kitöltése és megküldése a Főiskola részére.

Előfelvételi? Felvételi?

A Főiskola felvételi gyakorlatához tartozik, hogy mielőtt meghozzuk a felvételről szóló döntést, ideális esetben két alkalommal találkozunk egymással.

Az előfelvételinek hívjuk a felvételi első fordulóját, innen lehet továbbjutni a második fordulóra, a záró meghallgatásra.  Mindkét forduló meghívásos alapú. A meghívás feltétele a felvi.hu-n való jelentkezés, valamint a belső jelentkezési lap beküldése.

Mire számíthatok a felvételin?

A felvételi gyakorlati műhelymunkából, azokkal egyidőben történő alkalmassági vizsgából, valamint személyes beszélgetésből áll. A beszélgetés és a gyakorlati órák folyamán kapunk egymásról egy átfogó és komplex képet, amely segít mindannyiunknak eldönteni, hogy kölcsönösen vállaljuk a jövőbeni együttműködést.

Mi várható a műhelymunka során?

Színpadi jelenlét, improvizáció, mozgás és kreatív feladatok mentén önálló alkotómunka, a választott zsánereknek megfelelő  alapgyakorlatok, valamint az előzetesen elkészített szóló bemutatása képezi a gyakorlati vizsga részét.

Mit jelent az alkalmassági vizsga?

Az alkalmassági vizsga a gyakorlati vizsga része. Azt nézzük, hogy a testi-lelki, illetve általános egészségügyi állapot mennyire teszi lehetővé a képzésben való sikeres részvételt.

Mire számíthatok a beszélgetésen?

A beszélgetés legfontosabb szempontja, hogy az egymás iránti kíváncsiság teret kapjon és a műhelymunkán való együtt töltött időre, a megküldött esszétémákra reflektálva kötetlen beszélgetés keretében átfogó, komplex képet kapjunk egymásról.

Milyen nyelven zajlik a felvételi?

A felvételi nyelve magyar.

 

További információ

circus.art@bcdc.hu
circus.art.clown@bcdc.hu
circus.art.equestrian@bcdc.hu

Facebook- Lovasakrobata képzés
Instagram – Lovasakrobata képzés

Facebook Bohóc képzés
Instagram – Bohóc képzés