Az Új Előadóművészeti Alapítvány 2023. évi működési pályázata

Az  Új Előadóművészeti Alapítvány (elődeivel együtt) több mint 40 éve folytatott közhasznú tevékenysége a jelen pályázati időszakban új szakaszába lép. Az iskolafenntartás több évtizedes terhétől megszabaduló alapítvány figyelmét teljes mértékben a független előadóművészetek fejlesztésére, a művészek támogatására koncentrálhatja.

Jelen pályázatunkat a minősítéssel nem rendelkező, Budapest fővárosi színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására a KIM által kiírt, a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás elnyerése érdekében nyújtjuk be különösen a b) pont szerint művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység, valamint a c) pont szerinti kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra.

jövő – programjaink 2023. júniustól

“kétszer ad ki gyorsan ad!”
Gyorssegély, amikor kell – próbaterem keresés, partner (táncos, hangos, fényes, mentor, külső szem) közvetítés, visszajelzés.
Kis támogatás sokaknak, együttműködve partnereinkkel.
Most aktuálisabb, mint valaha.

“közösségi finanszírozás”
A kultúra közvetlen értékteremtés, közvetlen értékközvetítés. A vállalkozások törvényi kötelezettsége a profit termelés. Az alapítványi forma lényege, hogy törvényes keretet ad a profit világával párhuzamos működésre. Eszközünk a transzparens értékorientált gazdálkodás. Gyakorlati kutatásokat végzünk és a kutatás eredményeit közvetlenül valósítjuk meg. »»»

“érdekérvényesítő jogászklub”
Naponta sérülnek érdekeink, minden energiánkat elszívja ha védekezünk, pórul járunk ha legyintünk. Professzionális segítségre van szükségünk. Feltérképezzük, hol és miben kell, miben lehet eredményeket elérni, kapcsolatokat építünk és képezzük magunkat.
Most aktuálisabb, mint valaha.

“biztonságos háttér”
Egyedi tervezésű, többhónapos, többelemű támogatási programok alapos előkészítése és megvalósítása.
Most aktuálisabb, mint valaha.

“hass, alkoss gyarapíts”
intenzív alkotás támogatás kiemelt művészi programokra, csak ha megjelenik egy ilyen program
Most aktuálisabb, mint valaha.

“mecenatúra program”
40 éve célkitűzés, hogy a magyar mecenatúra sivatagban meghonosodjon ez a támogatási forma.
Most aktuálisabb, mint valaha.

“revitalizációs program”
Minden művész pályáján vannak pillanatok, amikor röpül a hajó és van, amikor szélcsendben lógnak a vitorlák. Néha túlhajszoljuk magunkat, néha parkoló-pályára kerülünk, és van, hogy egyszerűen új inspirációra van szükségünk, vagy csak feltöltődésre. Egy kicsit ne a művészet, hanem a művész álljon a központban. Az egyéni vagy csoportos jelentkezés alapján, a feladatot megismerve alakítunk ki 3-6 napos, 6-12 fős programokat.
Most aktuálisabb, mint valaha.

“regenerációval a degeneráció ellen”
Egy vagy több generáció elhülyülése nem az életkoron múlik elsősorban hanem az életkörülményeken. Ennek ellensúlyozására vállalkozunk az egyedi igények felmérése alapján.

“Gyagilev klub”
A független kultúra terén működő szervezők, menedzserek önképzőköre.
Régi álom: nem kerül semmibe és óriási a hozadéka.
Most aktuálisabb, mint valaha. »»» Írj!

“kulturális menedzser gyakornok program”
együttműködésben a Budapest Kortárstánc Főiskola régi és jelenlegi diákjaival, gimnáziumokkal és egyetemekkel.
Most aktuálisabb, mint valaha. »»» Jelentkezz! 

“cirkuszpedagógia klub”
egy 30 órás tanártovábbképzés tagsága határozta el, hogy együtt marad és az Alapítvány felkarolta kezdeményezésüket

“a múltat nem kell eltörölni”
a 2023/24-es szezon az átalakulás jegyében telik, változatos formákban igyekszünk szembenézni a múlt tényeivel, eredményeivel, kudarcaival és megosztani tapasztalatainkat és kétségeinket az érintettek közül azokkal, akik szintén vállalkoznak erre.
Most aktuálisabb, mint valaha.

“alumni program”
együttműködésben a Budapest Kortárstánc Főiskola jogutódjával

“budapest tánciskola archívuma”
együttműködésben a Budapest Kortárstánc Főiskola jogutódjával

A fenti programok minimalizált apparátussal és új együttműködésekben valósulnak meg az Alkotókertben és más helyszíneken továbbra is a jelen pályázatot is jegyző Angelus Iván közvetlen irányításával. Tisztában vagyunk, hogy sok a terv, de azzal is, hogy még sokkal több kellene. Akad köztük friss gondolat és 40 éves álom, nem (csak) rajtunk múlik, melyik fog megvalósulni és mikor.

jelen – a váltás éve

Az Új Előadóművészeti Alapítvány – miután 2018 őszén már (majdnem) “beadta a kulcsot”, nem “tragikus hirtelenséggel”, hirtelen, hanem – 4 év előkészítő munka után, túl a válság nehezén, átadja a Budapest Kortárstánc Főiskola fenntartói jogait és kötelességeit egy kifejezetten erre a célra létrehozandó Alapítványnak. A főiskola a korábbi kizárólagosan kortárstánc művész és pedagógus képzés mellett cirkuszművész és cirkuszművész pedagógus szakokat indít a 2023/24-es tanévtől. A fenntartó és profil váltás jó alkalom a 2023. június 14-re időzített rektorváltásra.

A fenntartói feladatoktól mentesülve az Alapítvány minden energiájával a kortárs művészetek fejlesztésére, a művészek támogatására koncentrálhatja új programokkal és a régi programok megújításával.

múlt – az első 44 év

előzmények:

1979 – Új Tánc Klub
1980 – színész, amatőr és műhely kurzusok
1983 – Kreatív Mozgás Stúdió
1990 – Új Előadóművészeti Alapítvány
Az Alapítvány múltja részletesen megismerhető (az alakuló) Budapest Tánciskola Archívumában.