SOS! SEGÍTSÉG!

Mi történt, mi történik a színfalak mögött – mi, most még – pontosan nem tudhatjuk. De látjuk, éljük a lesújtó következményeket.  

– A középfokú kortárstáncos képzést teljesen – a teljes szüneteltetés állapotába – lehetetlenítette a korábbi normatív támogatás "szakmaszerkezeti döntés"-nek nevezett teljes megvonása.

– A felsőfokú kortárstánc művész BA képzés – kezdetben évi 15 fős támogatott létszáma – 0-ra csökkent és az alkalmi támogatás is megszünt

– Az Új Előadóművészeti Alapítvány Dobbantó című pályázata halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében terjesztette 50 milliós EU-s  pályázati támogatással hatékony tanulási stratégia, életvezetés, kreativitás fejlesztő módszereit. Mára úgy tűnik, nem volt véletlen, hogy a nyár elején odaítélt támogatást csak a megvalósítási időszak – a tanévkezdés  – után hónapokkal kezdték vontatottan folyósítani, majd a nehézségek közepette sikeresen végrehajtott pályázsati támogatások elköltése után a teljes összeget visszakövetelte a jogi segédlettel is nehezen identifikálható támogató nevében eljáró közreműködő szervezet és a döntéseket hozó, de azokért felelősséget nem vállaló Lázár/Vitályos nevével fémjelzett" Miniszterelnökség. A nyilvánvalóan aránytalan szankció, a teljes támogatási összeg visszafizetésének megszüntetésére vagy legalább enyhítésére irányuló polgári eljárást az engedelmes bíróság "kreatív időhúzási" képességének végső határáig nyújtotta, majd két dolgot tartott sürgősnek egyetlen mondatban közölni a mindvégig büntető eljárásban vádlottként kezelt felperessel: a keresetet "csont nélkül" elutasítja és az ügyben lényegében tétlen alperesek részére további 1-1 millió megfizetésére kötelezte.

Mindez sajnálatos de teljes összhangban áll a felperes képviselő – jelen sorokat író személy – 1968 óta, és nemrégiben elhunyt édesapja 1920-as évek óta a Horthy és Kádár rendszerben gyüjtött történelmi tapasztalataival.

Abban a Franz Kafka által definiált világban élünk, melyben mindez nem meglepetés.

Mint ahogy az sem meglepetés, hogy a pályázati forrásból profitáló gyerekektől és helyi mentoroktól nem lehetett visszavenni az ott szerzett tapasztatalatot és tudást. A felsőfokú hivatásos kortárstáncos képzés pedagógaiai és művászi szempontból szárnyal: visszamenőleg eredményes, aktuálisan kilépett a nemzetközi színtérre, egyre karakteresebbé válik, folyamatosan fejlődik.

Ha a beteg test (a magyar közélet) kilöki magából ezt az egészséges részfunkciót, paradox helyzet jön létre. A pedagógiai és művészeti tevékenységet van hova menekíteni, ha nem is az illegalitásba, de a margón kívülre. Az életképesség kérdéses. 

Hogy ez ne történjen meg, ahhoz pénz kell. Ráadásul Magyarországról, mert a civil szervezetek elleni kampány egyre kreatívabb megoldásokkal szorítja sarokba a nyikkani merészelő személyeket és csoportokat, most épp a külföldi támogatások ravasz eltiltásával, korlátozásával, kvótákhoz kötésével.

Szponzorok előre! A tevékenység  – művészi, pedagógiai, kutatási tevékenység – a jelenleg 15 nyelvet beszélő diákok fejenként éves 3000 €-s támogatásával, és más kisebb forrásokkal kiegészítve közel önfenntartó. Ami hiányzik, az a nemes célra hatékonyan elköltött, de az állam által visszarekvirált 50 millió. Ennyi egyszeri támogatásra lenne szükség, pénzben. 
 

A szervezési, pénzügyi, karbantartási, takarítói, ügyfélszolgálati szolgáltatás is segítség. 

Új Előadóművészeti Alapítvány BANKSZÁMLASZÁM: 10405004-49554852-51561031