13-18 évesek kortárstánc technikák és alkotás

A kortárstánc órán tréning, improvizáció, koreográfia befogadása, a tanult koreográfiával etűdalkotás történik. Az „elmélyülés egy koreográfiában” az irány,  a tanár által koreografált mozdulatsor megalkotása után, a diákok, hogyan tudják újra alkotni, újabb variációkat létrehozni egy mozgásanyagból, amely ezt követően új értelmet nyer. Mozdulatokat feldogozni, térben elhelyezni, dinamikában és érzelmi hangulattal töltött mozdulatokkal komponálni. Az óra egyik felében elmélyülünk a koreográfia minőségi részleteiben, majd felhasználóivá válunk, kompozícióba építjük a megtanult anyagot.

Az órák vezető tanára: 

IDŐPONT

kedd és csütörtök 16:30-18:00

JELENTKEZÉS

-töltsd ki a jelentkezési lapot 
-gyere el, próbáld ki az első órát ingyen

ÁRAK

Egész éves kedvezményes térítési díj (állami támogatás): 76.000.- Ft
Egész éves kedvezményes tandíj (előre fizetéssel): 140.000.- Ft
Havi kedvezményes tandíj (előre fizetéssel): 17.500.- Ft
Havi tandíj: 19.500.- Ft
On-line havi díj: 13.000.-Ft

FIZETÉSI MÓDOK

-készpénzben a recepción
-banki utalással:
Új Előadóművészeti Alapítvány
BANKSZÁMLASZÁM: 10200823-22218982-00000000
megjegyzés: résztvevő neve

KEDVEZMÉNYEK

Államilag támogatott Alapfokú Művészeti Iskolai képzés keretében rendkívül kedvezményes, éves térítési díjat vehet igénybe
– aki 6. életévét szeptember 1-ig betöltötte és 22. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be,
– tanköteles vagy közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll,
– szülője a kitöltött jelentkezési lapon nyilatkozik, miszerint a tanuló az alapfokú művészetoktatási normatív támogatást kizárólag a mi intézményünkben veszi igénybe,
– vállalja a rendszeres óralátogatást,
– a teljes éves térítési díjat a próbaóra után, vagy a következő foglalkozás előtt befizeti.

Részletfizetési kedvezményt kérhetnek éves befizetés esetén visszatérő diákjaink, szociálisan indokolt esetben, beiratkozáskor. Az első részletet beiratkozáskor kell befizetni, ami a teljes díj minimum 60%-a, a maradék összeget következő hónap 7. előtt kell befizetni.
Részletfizetési kérelmet  írásban kell benyújtani.

Testvérkedvezmény éves és havi befizetések esetén is igényelhető a második és további testvéreknél a 10% kedvezmény.

INFORMÁCIÓK

Beiratkozás előtt egy alkalommal részt vehetsz a foglalkozáson. A további óralátogatás feltétele a kitöltött jelentkezési lap és a befizetett térítési díj illetve tandíj.

Javasolt öltözék kényelmes, lehetőleg nem műszálas póló, dressz, nadrág. Mezítláb!

Az óralátogatással kapcsolatban fontos tudni, nézni nem, de kipróbálni lehet az órát. Táncóráink meghitt, hatékony légköre érdekében a foglakozásokat – már 1983 óta – általában csak az aktív résztvevők látogathatják. Számos kivétel akad:
A kamasz és felnőtt órák esetében nem kötelező, de szintén lehetőséget adunk egy próbaórán történő ingyenes aktív részvételre.  Rövid kurzusokon, vagy az iskola döntése alapján ettől ritkán eltérünk.
Vendégeket mindig szívesen látunk órabemutatóinkon, nyílt napokon, félévi, év végi bemutató óráinkon vagy a vezetőséggel történt előzetes egyeztetés alapján.

Önköltséges formában bárki látogathatja Alapfokú Művészeti Iskolánk foglalkozásait: A diák és a tanár megegyezése után, vagyis gyerekeknél a kötelező, a többieknél a választható egy ingyenes próbaóra után következő foglalkozás előtt a tárgyhónapban hátralevő órákra szóló, valamint a teljes következő hónapra szóló kedvezményes havi díjat kell befizetni. A továbbiakban minden hónap 8. előtt a tárgyhónapot követő hónapra szóló kedvezményes díj esedékes. Amely hónapokban legalább hat foglalkozást megtartunk, teljes hónapra kell fizetni, de azokban a hónapokban  sem kell többet fizetni amikor nem 8 hanem 9 foglalkozást tartunk. Amikor szünetek, ünnepek miatt 6-nál kevesebb foglalkozás adódik a ténylegesen megtartott órák alapján kalkuláljuk az esedékes havi díjat. Ha valaki az előző hónap 8-ig nem fizette be a következő hónapra esedékes díjat, úgy értelmezzük, hogy a tárgyhónap végétől nem kívánja tovább látogatni óráinkat. Ha mégis látogatni kívánják óránkat – és a kurzus új jelentkezőkkel addigra meg nem telik – ilyen esetekben a kedvezmények nélküli teljes havi díjat kell befizetni.

Államilag támogatott képzés esetén kötelező, önköltséges formában ajánlott a rendszeres óralátogatás. Érvényes befizetés nélküli óralátogatásra sem tanáraink sem recepciós munkatársaink nem adhatnak engedélyt. Kérjük, senki ne hozza saját magát vagy gyerekét ilyen helyzetbe. Térítési díj visszafizetésére, részletfizetésre, kedvezményekre sem tanáraink sem recepciós munkatársaink nem adhatnak engedélyt.

Helyszín, kapcsolat:
Goli Tánchely
1036 Budapest, Perc utca 2
budapest@tanc.org.hu
Telefon: +36-1 250 3046
Mobil: +36-70 953 0516

További táncóráink