Ú.T. – Hozzád szólok!

HOZZÁD szólok, aki keresi az utat! Nem vagy egyedül!

Pénzt, sikert, dicsőséget nem adhatunk. A helyes utat sem tudjuk megmutatni. Azt kizárólag Te magad találhatod meg. De teret, időt és társakat találni segítünk.

Értsd meg ezt a felhívást!
Keress társakat!
Fogalmazd meg közérthetően mit akarsz!
Mondd el!
Fejleszd a tervet!
Szánj időt a tartalom és a nyelvezet fejlesztésére!
Hallgass meg másokat, hogy biztosabban haladhass a magad útján!
Hozd a programodat, kész, bemutatható, forgalmazható állapotba!

Mit ad ehhez az Ú.T. ?
Pénzt, munkafeltételeket, szellemi közeget, bemutatási lehetőséget. Vegyük sorra:

Értsd meg ezt a felhívást,

olvasd el alaposan, s ha kérdéseid vannak, próbálj magad válaszolni, majd ha szükséges gyere el fórumunkra, ahol találkozhatsz mindazokkal, akik részt akarnak venni, vagy segíteni akarják munkádat. De írhatsz e-mailt, vagy beszélgethetünk személyesen is.

Keress társakat,

mert egyedül nem megy! De nem hiszek a kollektív felelőtlenségben sem. Kell, hogy legyen minden projektnek, csoportnak egyértelmű vezetője, gazdája, de ugyanennyire kell hogy – tudjuk, milyen nehéz néha – megtaláljuk a társakat, akik hozzáteszik a magukét. Az Ú.T. egyik speciailtása, hogy bár "táncesemények" létrehozását és bemutatását segítjük, ezt ma leginkább egy sokműfajú környezetben látjuk szükségesnek és lehetségesnek.

Abban hiszünk, hogy a tánc testközpontúsága, földhöz kötöttsége, organikus és holisztikus jellege egy reneszánsz módra sokrétű tudásra épülő, interdiszciplináris, transzdiszciplináris formában lesz képes megtalálni közönségét a mai világban. Ezt a tudást magas szinten, teljes mélységében ma már senki nem tudja egyedül birtokolni, de erre jók a társak: tánc, zene, képzőművészet, cirkusz, videó, "tudományos" gondolkodás, dráma, költészet, korszerű pedagógiai módszerek (projekt, csoportmunka, interaktivitás, …), a kommunikáció sok rétege, a dramaturgia, a szervezés, marketing – aligha képes erre egy ember: de képes lehet egy jól strukturált csoport, egy közösség.

Fogalmazd meg közérthetően mit akarsz,

mert nem hihetünk abban, hogy az alanyi művész fáklyaként lobogva, áldozatos vajúdás árán világra hozza művét, majd a közönség tolongva lelkesedik. Nem tudom, pontosan hogyan, de azt tudom, hogy már az első pillanattól – de legalábbis a másodiktól – tudnunk kell, kihez szólunk, mit, hogyan. Ehhez lehet itt támogatást találni.

Mondd el,

mert nem tudunk és nem is akarunk papírok alapján, zárt körben dönteni. Fórumokat, kerekasztalokat hívunk össze, ahol a program előterjesztője prezentálja terveit, bemutatja stábját. Meghívjuk a többi pályázót, egy külön művészeti és egy külön produkciós, konzultációs, tanácsadó testület tagjait és a lebonyolító stáb tagjait is. Kérdéseket teszünk fel és meghallgatjuk egymást. Egy ilyen emberi környezet önmagában más akusztikába helyezheti a komputer mellett született gondolatokat. Az elolvasott és meghallgatott terv, a többi pályázó véleményének, reakcióinak megismerése után a művészeti és produkciós tanácsadó csoport alakít ki álláspontot, mely tervek, milyen irányú támogatását javasolják. A vélemények összegzése után – akár az alkotási folyamatban, itt is – a program gazdájának felelős egyszemélyi, döntése alapján háromféle döntés születhet:

  1. Tanácsokkal és pénzzel támogatjuk a terv fejlesztését.
  2. Nem támogatjuk pénzzel, de szívesen meghallgatjuk mégegyszer a terv továbbfejlesztett változatát.
  3. E program, keretében, most nem látunk lehetőséget az együttműködésre.

Fejleszd a tervet,

néhány napos alkotó elvonuláshoz szívesen adunk szállást Pilisszentkereszten az Alkotókertben és – nem sok pénz, de több mint a semmi – átlagosan 50 000 forinttal hozzájárulunk az elmélyült közös gondolkodás egyéb feltételeinek megteremtéséhez. A továbbfejlesztett terveket az előző körben  használt formában ismerjük meg, véleményezzük és kiválasztjuk, mely tervek további támogatására vállalkozik az Ú.T. 

Szánj időt a tartalom és a nyelvezet fejlesztésére,

mert a következő fázisban 2-5 terv kb. egy havi mindennapos próbamunkáit támogatjuk: próbatermet és próbapénzt is biztosítunk, mert fontosnak tartjuk, hogy legyen idő a még nem-produkció orientált, sietség nélküli, kísérletezésre. Ugyanilyen fontosnak tartjuk viszont, hogy az előadók körül már ebben a munkafázisban kialakuljon az a tágabb csapat, melynek segítségével lehetséges lesz megvalósítani és vévigvinni a terveket.    

Hallgass meg másokat, hogy biztosabban haladhass a magad útján,

túl az álmokon, de a kész produkción még messze innen, a kialakuló stábok, segítő meghívottak, művészeti és produkciós tanácsadók körében megnézzük, ami már látható és meghallgatjuk, ami még nem. A már ismert módszerrel kerül kiválasztásra az az 1-3 produkció, melynek megvalósítására, a nyilvános bemutatóig kísérésére vállalkozik az Ú.T.

Hozd a programodat, kész, bemutatható, forgalmazható állapotba,

és rezidenciával, próbateremmel, próbapénzzel támogat – újabb egy hónapon át – az Ú.T. A 2019. decemberéig megvalósuló nyilvános bemutató előtt több héttel szakmai bemutatót tervezünk, ahol a programban együtt indulók és más meghívottak körében megismerjük a voltaképpeni előadást megelőző, kísérő és követő események, anyagok konkrét terveit is, és persze megint visszajelzést kapnak az alkotók. A nyilvános bemutató után látni fogjuk, hogy az összes létrehozott produkció alkalmas-e – egy másik program anyagi támogatásával megvalósuló – 2020 január- május időszakban megvalósuló 20-50 előadásból álló turnéra.

A tartalomról és a formáról

eddig is igyekeztem kerülni az alkotói szabadságot korlátozó megfogalmazásokat. Valóban nincs formai és/vagy tartalmi megkötés. De az cél, hogy legyen tartalom, legyenek értékek, melyek értelmet adnak, melyek nélkülözhetetlenné teszik az alkotók és a közönség találkozását.

Saját lehetőségeink és céljaink figyelembevételével
– kis létszámú (1-5 előadó)
– egy autóban utaztatható
– a kiválasztott cél közönséggel kapcsolatképes
– megvalósítható és szerethető
művészeti események megalkotását katalizáljuk.

Az Ú.T. program felelős gazdája:
dr. Angelus Iván
7 év színházi, 40 év tánc, filmes, pedagógiai és történelmi tapasztalatokkal rendelkező idén 66 éves dinamikus bácsi.

Mellékletek:
Gyakori és jogos kérdések
Ütemterv
Költségvetés

A produkció(k) létrehozására összesen rendelkezésre álló 10 millió forint sok pénz az adófizetőknek, és ha jól költjük el, nem is kevés erre a célra. Spontán társfinanszírozásra – az itt elindított program több helyre történő "eladására" – nem vállalkozhatunk, de nyitottak leszünk, sőt szükségesnek látjuk – előzetesen tisztázott feltételek mentén – kooprodukciós megegyezésekre. 


Egy másik leírás
Technikai tudnivalók

vagy 

Gyakori és jogos kérdések

Ki pályázhat?

Bárki!
Meghívjuk azokat, akikről tudjuk, hogy érdeklődésük, tehetségük, munkamoráljuk is meglehet egy ilyen tervhez, de ugyanilyen kíváncsian várjuk életkorra és előképzettségre való tekintet nélkül új partnerek jelentkezését.   

Mi szükséges?

Legyen a csapatban legalább egy 
– képzett, rutinos, karizmatikus táncos
– koncepció alkotásra, vezetésre, integratív, koreografálásra, rendezésre képes személy
– magyar anyanyelven kommunikáló résztvevő

Az alkotót körülvevő világ és az alkotó saját értékeinek harmóniájára/konfliktusaira reflektáló tematika
és a témához, az alkotóhoz és a célközönséghez egyaránt alkalmazkodó forma.

   Mi jelent előnyt?

– 

 

 

Hivatalos hangú pályázati felhívás helyett inkább leírom a célt és a hozzá vezető utat, melynek megvalósításához partnereket keresek. Megpróbáltam, szárazabban is de nem sikerült, a forma sehogyan se klappolt a tartalomhoz. Így hosszabb lesz, de remélem eredményesebb.

1.

Leírom a célt, a módszereket, a forrást, a peremfeltételeket. Előre válaszolok aggályokra és kérdésekre, hogy azután már ne kelljen ezekkel foglalkozni, és a lényegre koncentrálhassunk: az előadóművészeti produkciók létrehozására.

Mondhatnék simán "táncprodukciókat", de valójában olyan produkciók megvalósítását tervezem, melyeknek bár központi magja a tánc, más művészetek és tudományok eszköztárának bevonását is kifejezetten kívánatosnak látom.

A tánc ugyanis – szerintem – olyan művészet, melyben egyensúlyban van az elvont és a konkrét, a test, a fizikalitás energikusan hozza az organikus, mindenki számára érthető, de legalábbis elementárisan érzékelhető szintet, míg az absztrakció szintén szükségképpen jelen van, a gravitáció, a tér, az idő képében. Ugyanakkor több mindenre kevéssé alkalmas, ezért a gyakorlatban szinte sosem jelenik meg vegytisztán.

A zene mint társművészet jelenléte annyira természetes, szinte fel se tűnik. A színház eszköztára: a jelmez, a díszlet, a világítás, a történetmesélés, a drámai szituáció is megjelenését is magátólértetődőnek érzékeljük. De mára ugyanennyire nem meglepő ha bővül a kör: költői vagy drámai szöveg, harcművészeti vagy cirkuszi akrobatika, film, videó, képzőművészet, happening, performansz, installáció. A tánc megindult azon az úton, hogy kitörjön korábbi tematikai kereteiből, konkrét társadalmi vagy akár politikai vagy tudományos témák is sikeresen jelennek meg. A közönség is gyakran lép ki passzív szerepköréből az interaktivitás különböző szintjein. A helyszínek is sokfélék lettek, a technika sem pusztán a hang és fénytechnika céljait szolgálja, … A tudomány eszköztára legalább annyit kap mint amennyit ad a művészetnek és nem csak mint tematika, hanem gyakran mint módszer is megjelenik. Végtelenek és határtalanok a lehetőségek! És ezek jól megférnek a tánc hagyományos – nem kevésbé – sokszínű megjelenési lehetőségeivel. Nincs már trend, nincs már követendő vagy akár követhető divat.

A közönség elvesztette a fonalat. Alig van elvárás, óriási a szabadság, de épp ezért minden előadás kénytelen megteremteni a maga formáját, és kénytelen kiépíteni a kommunikációt közöségével. A művész nem elégedhet meg azzal, hogy egy széles körben ismert kulturális kód nyelvén próbáljon meg kapcsolatot teremteni a világgal. Ha megteszi, hagyományőrzővé válik, idézőjelbe kerül, retro jelenséggé vagy múzeumi tárggyá válik.

Olyan előadásokat szeretnék inspirálni, melyek érvényes választ adnak a fenti kihívásokra, sikeresen élnek a lehetőségekkel. Az útkeresés nem marad lila köd, elszigetelt kóválygás, hanem eljut a világhoz, megkeresi és megtalálja saját közönségét.

2.

A fent leírt célok megvalósítását nem bíznám magányos zsenikre. Sokkal inkább hiszek karizmatikus személyiségek köré csoportosuló kreatív alkotók és előadók csapatmunkájában. Nélkülözhetetlen, hogy legyen egy gazdája a teljes folyamatnak, aki megtalálja a partnereket, hiszen szerintem lejárt a polihisztorok és szakbarbárok kora. A team munka nem azt jelenti, hogy mindenki mindenhez ért és senki nem ért igazán semmihez, hanem hogy ki-ki mélyen gyökerezik valamely területen és épp ezáltal tud kapcsolódni a többiek nyelvezetéhez kerülve a dilettantizmus buktatóit.

3.

Megszólítunk, meghívunk, részvételre bíztatunk egyes művészeket, de bárki mástól is szívesen látunk terveket. Az első körben 3-4 oldalas leírásokat kérünk a tervezett produkciókról. A kérdőívet megküldjük a megszólítani kívánt művészeknek, de a nyilvánosan elérhető link útján bárki kitöltheti és beküldheti azt.

Ajánlat-tétel
https://forms.gle/Ng1ypSknTxt1BJAL9

A jelentkezéssel a jelentkező vállalja a tervezett program megvalósítását, amennyiben a támogatást megkapja.

4.

A támogatott produkciók kiválasztásában fejlesztésében is a kollektív és személyes módszerek ötvözését tervezem. Amint a művészi attitűd, az alkotói módszer, a tematika, a társadalmi megjelenés is az egyén és közösség egyensúlyára együttműködésére épít, a produkciós munkában is szeretném meghaladni az ízlésdiktatúrát gyakorló teljhatalmú intendáns vagy akár kreatív producer szerepkörét, egyidejűleg elkerülve a kollektív felelőtlenség mögé bújó arctalan konstrukciókat.

A formai szempontok alapján megrostált tervek beküldőit felkérjük, prezentálják terveiket. A prezentációra meghívjuk az összes jelentkezőt, akiket megkérünk töltsék ki ugyanazt az értékelő rendszert, melyet az erre a feladatra felkért vezető által meghívott 2-3 fős művészeti testület és egy ugyanígy kialakított produkciós tanács is ki fog tölteni. Az értékelések és javaslatok messzemenő figyelembevétele, megfontolása és mérlegelése, valamint a két testülettel külön-külön és együtt is lefolytatott személyes konzultációk után fenntartom a végső döntések jogát, ha – jobban tetszik – vállalom annak felelősségét. 

A két kislétszámú operatív tanácsadó testület feladatainak ellátására Bakó Tamást illetve Rácz Anikót kérem fel. Őket kérem arra, hogy javasoljanak egy-egy fiatalabb szakembert maguk mellé.
A művészeti és produkciós tanács javaslatai alapján tervezem kialakítani a meghívandó művészek listáját.

4.

Ú.T. – ütemterv
A felhívás publikálása az EMMI szerződéskötés után azonnal
A határidő előtt beküldött tervek folyamatos formai kontrollja és meghívása a prezentálásra 2019. május – július
Prezentálás 3-as csoportokban 2019. július – szeptember
6-10 előadásterv kiválasztása, mentorálásának, fejlesztésének támogatása csoportokban 2019. július – szeptember
3-5 produkció létrehozására irányuló alapkutatások,
anyaggyűjtés, előkészítő, kísérleti próbamunka csoportokban
2019. augusztus – október
2-3 produkció elkészítése, zártkörű bemutatása, a továbbjátszás, a promóció tervének prezentálása 2019. október – november
Az elkészült produkciók nyilvános bemutatása, a promóciós tervek megvalósítása, az anyagok elkészítése 2019. november – december
A sikeres produkciók utaztatása 20-50-es előadásszámban egy másik, forrásból történik, kiegészítve a bevételből és más forrásokból, egy koncentrált néhány hónapos időszakban 2020.

5.

A döntések nem előzetesen kőbe vésett kritériumok alapján történnek, hanem az ajánlatokból kibontakozó egyedi lehetőségek mérlegelésén alapulnak. Ugyanakkor vannak olyan értékek, melyek előtérbe kerülését fontosnak tartjuk:

A művésznek joga és kötelessége, hogy a saját személyes hangján szólaljon meg, ugyanakkor lehetőséget kell adnia, hogy a mű, az előadás ne értetlenséget váltson ki, hanem eljusson a választott és megfelelő eszközökkel felkészített közönséghez. Ha tetszik: szerethető, népszerű, katartikus előadásokat szeretnénk utaztatni.

A régi nyelv unalmas, halott, az új nyelv érthetetlen. A születő vagy újjászülető nyelv alapján létrejövő átélés/megértés élmény a művésznek, élmény a közönségnek.

A táncművészet megújulásának legalábbis egyik fontos forrása a fúzió más területekkel, az interdiszciplináris, transzdiszciplináris gondolkodás az alkotásban és az elődásban.

A passzív közönség, a sztárkultusz a diktatúrák kedvence. Mi keressük az aktivizálás útjait. Nem biztos, hogy ez fizikai aktivitás, nem biztos, hogy "be kell vonni" a nézőt, de biztos, hogy partnerré kell tenni a nézőt és magunkat.

A hagyományos színházi terek mellett érdemes keresnünk más helyszíneket, mert a szokottól eltérő környezet, nagyobb lehetőséget adhat a szokottól eltérő formájú és tartalmú kommunikációnak. 

6.

Fontos hogy legyen, a csapatban, aki képes anyanyelvi szinten kommunikálni magyarul, de más nyelvi/ kulturális kötöttség nincs a stáb összeállításában. 

Cél a magyar nyelvű közönséggel kiépített kapcsolat, de nem kizárt a más kulturális közeggel történő kapcsolatfelvétel.

2-5 fős utaztatható produkciók létrehozását tervezzük.

7.

A program tervezett neve:
Ú.T. 
(Új Tánc Terv)

e-mail, google drive (már él)
tanckorut@gmail.com

A program lebonyolítója:
Új Előadóművészeti Alapítvány

Támogató:
EMMI
Új Előadóművészeti Alapítvány
… 

8.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a tervezett költségvetést:

Az Ú.T. produkciók létrehozásának költségvetési terve – 2019. május 1. – december 31.
Az Ú.T. produkciók forgalmazási költségvetésének terve – 2019. október 1. – 2020. május 31.

 

Melléklet
A benyújtott egyedi kérelem tartalmi része:

Kulturális események szervezéséhez, a táncművészet népszerűsítés támogatásához kérjük az EMMI egyedi támogatását.
Ezen belül az alábbi program elemek megvalósítását tervezzük a 2019-es évben.
1. A tánc és más előadóművészetek szerepének újrafogalmazását segítő alapkutatások 1-3 hónapos, 3-4 fő részvételével történő programok támogatása
2. Az eredmények felhasználását, kipróbálását, tovább fejlesztését lehetővé tevő programok szervezésének támogatása, helyi közösségekben, fesztiválokon, iskolákban, amatőr művészeti táborokban, fesztiválokon.
3. A legsikeresebb produkciók, interaktív programok 50-100-as szériában történő utaztatása további források bevonásával. 

 

 

 


Az út, mely szóba-fogható,
nem az öröktől-való;
a szó, mely rája-mondható,
nem az örök szó.
Ha neve nincs: ég s föld alapja;
ha neve van: minden dolgok anyja.
Ezért:
aki vágytalan,
a nagy titkot megfejtheti;
de ha vágya van,
csak a dolgokat szemlélheti.
E kettő mögött közös a forrás,
csupán nevük más.
Közösségük: csoda,
s egyik csodától a másik felé tárul
a nagy titok kapuja.

Lao Ce