Ú. T. – FELHÍVÁS – tervezet

Hivatalos hangú pályázati felhívás helyett inkább leírom a célt és a hozzá vezető utat, melynek megvalósításához partnereket keresek. Megpróbáltam, szárazabban is de nem sikerült, a forma sehogyan se klappolt a tartalomhoz. Így hosszabb lesz, de remélem eredményesebb.

1.

Leírom a célt, a módszereket, a forrást, a peremfeltételeket. Előre válaszolok aggályokra és kérdésekre, hogy azután már ne kelljen ezekkel foglalkozni, és a lényegre koncentrálhassunk: az előadóművészeti produkciók létrehozására.

Mondhatnék simán "táncprodukciókat", de valójában olyan produkciók megvalósítását tervezem, melyeknek bár központi magja a tánc, más művészetek és tudományok eszköztárának bevonását is kifejezetten kívánatosnak látom.

A tánc ugyanis – szerintem – olyan művészet, melyben egyensúlyban van az elvont és a konkrét, a test, a fizikalitás energikusan hozza az organikus, mindenki számára érthető, de legalábbis elementárisan érzékelhető szintet, míg az absztrakció szintén szükségképpen jelen van, a gravitáció, a tér, az idő képében. Ugyanakkor több mindenre kevéssé alkalmas, ezért a gyakorlatban szinte sosem jelenik meg vegytisztán.

A zene mint társművészet jelenléte annyira természetes, szinte fel se tűnik. A színház eszköztára: a jelmez, a díszlet, a világítás, a történetmesélés, a drámai szituáció is megjelenését is magátólértetődőnek érzékeljük. De mára ugyanennyire nem meglepő ha bővül a kör: költői vagy drámai szöveg, harcművészeti vagy cirkuszi akrobatika, film, videó, képzőművészet, happening, performansz, installáció. A tánc megindult azon az úton, hogy kitörjön korábbi tematikai kereteiből, konkrét társadalmi vagy akár politikai vagy tudományos témák is sikeresen jelennek meg. A közönség is gyakran lép ki passzív szerepköréből az interaktivitás különböző szintjein. A helyszínek is sokfélék lettek, a technika sem pusztán a hang és fénytechnika céljait szolgálja, … A tudomány eszköztára legalább annyit kap mint amennyit ad a művészetnek és nem csak mint tematika, hanem gyakran mint módszer is megjelenik. Végtelenek és határtalanok a lehetőségek! És ezek jól megférnek a tánc hagyományos – nem kevésbé – sokszínű megjelenési lehetőségeivel. Nincs már trend, nincs már követendő vagy akár követhető divat.

A közönség elvesztette a fonalat. Alig van elvárás, óriási a szabadság, de épp ezért minden előadás kénytelen megteremteni a maga formáját, és kénytelen kiépíteni a kommunikációt közöségével. A művész nem elégedhet meg azzal, hogy egy széles körben ismert kulturális kód nyelvén próbáljon meg kapcsolatot teremteni a világgal. Ha megteszi, hagyományőrzővé válik, idézőjelbe kerül, retro jelenséggé vagy múzeumi tárggyá válik.

Olyan előadásokat szeretnék inspirálni, melyek érvényes választ adnak a fenti kihívásokra, sikeresen élnek a lehetőségekkel. Az útkeresés nem marad lila köd, elszigetelt kóválygás, hanem eljut a világhoz, megkeresi és megtalálja saját közönségét.

2.

A fent leírt célok megvalósítását nem bíznám magányos zsenikre. Sokkal inkább hiszek karizmatikus személyiségek köré csoportosuló kreatív alkotók és előadók csapatmunkájában. Nélkülözhetetlen, hogy legyen egy gazdája a teljes folyamatnak, aki megtalálja a partnereket, hiszen szerintem lejárt a polihisztorok és szakbarbárok kora. A team munka nem azt jelenti, hogy mindenki mindenhez ért és senki nem ért igazán semmihez, hanem hogy ki-ki mélyen gyökerezik valamely területen és épp ezáltal tud kapcsolódni a többiek nyelvezetéhez kerülve a dilettantizmus buktatóit.

3.

Megszólítunk, meghívunk, részvételre bíztatunk egyes művészeket, de bárki mástól is szívesen látunk terveket. Az első körben 3-4 oldalas leírásokat kérünk a tervezett produkciókról. A kérdőívet megküldjük a megszólítani kívánt művészeknek, de a nyilvánosan elérhető link útján bárki kitöltheti és beküldheti azt.

Ajánlat-tétel
https://forms.gle/Ng1ypSknTxt1BJAL9

A jelentkezéssel a jelentkező vállalja a tervezett program megvalósítását, amennyiben a támogatást megkapja.

4.

A támogatott produkciók kiválasztásában fejlesztésében is a kollektív és személyes módszerek ötvözését tervezem. Amint a művészi attitűd, az alkotói módszer, a tematika, a társadalmi megjelenés is az egyén és közösség egyensúlyára együttműködésére épít, a produkciós munkában is szeretném meghaladni az ízlésdiktatúrát gyakorló teljhatalmú intendáns vagy akár kreatív producer szerepkörét, egyidejűleg elkerülve a kollektív felelőtlenség mögé bújó arctalan konstrukciókat.

A formai szempontok alapján megrostált tervek beküldőit felkérjük, prezentálják terveiket. A prezentációra meghívjuk az összes jelentkezőt, akiket megkérünk töltsék ki ugyanazt az értékelő rendszert, melyet az erre a feladatra felkért vezető által meghívott 2-3 fős művészeti testület és egy ugyanígy kialakított produkciós tanács is ki fog tölteni. Az értékelések és javaslatok messzemenő figyelembevétele, megfontolása és mérlegelése, valamint a két testülettel külön-külön és együtt is lefolytatott személyes konzultációk után fenntartom a végső döntések jogát, ha – jobban tetszik – vállalom annak felelősségét. 

A két kislétszámú operatív tanácsadó testület feladatainak ellátására Bakó Tamást illetve Rácz Anikót kérem fel. Őket kérem arra, hogy javasoljanak egy-egy fiatalabb szakembert maguk mellé.
A művészeti és produkciós tanács javaslatai alapján tervezem kialakítani a meghívandó művészek listáját.

4.

Ú.T. – ütemterv
A felhívás publikálása az EMMI szerződéskötés után azonnal
A határidő előtt beküldött tervek folyamatos formai kontrollja és meghívása a prezentálásra 2019. május – július
Prezentálás 3-as csoportokban 2019. július – szeptember
6-10 előadásterv kiválasztása, mentorálásának, fejlesztésének támogatása csoportokban 2019. július – szeptember
3-5 produkció létrehozására irányuló alapkutatások,
anyaggyűjtés, előkészítő, kísérleti próbamunka csoportokban
2019. augusztus – október
2-3 produkció elkészítése, zártkörű bemutatása, a továbbjátszás, a promóció tervének prezentálása 2019. október – november
Az elkészült produkciók nyilvános bemutatása, a promóciós tervek megvalósítása, az anyagok elkészítése 2019. november – december
A sikeres produkciók utaztatása 20-50-es előadásszámban egy másik, forrásból történik, kiegészítve a bevételből és más forrásokból, egy koncentrált néhány hónapos időszakban 2020.

5.

A döntések nem előzetesen kőbe vésett kritériumok alapján történnek, hanem az ajánlatokból kibontakozó egyedi lehetőségek mérlegelésén alapulnak. Ugyanakkor vannak olyan értékek, melyek előtérbe kerülését fontosnak tartjuk:

A művésznek joga és kötelessége, hogy a saját személyes hangján szólaljon meg, ugyanakkor lehetőséget kell adnia, hogy a mű, az előadás ne értetlenséget váltson ki, hanem eljusson a választott és megfelelő eszközökkel felkészített közönséghez. Ha tetszik: szerethető, népszerű, katartikus előadásokat szeretnénk utaztatni.

A régi nyelv unalmas, halott, az új nyelv érthetetlen. A születő vagy újjászülető nyelv alapján létrejövő átélés/megértés élmény a művésznek, élmény a közönségnek.

A táncművészet megújulásának legalábbis egyik fontos forrása a fúzió más területekkel, az interdiszciplináris, transzdiszciplináris gondolkodás az alkotásban és az elődásban.

A passzív közönség, a sztárkultusz a diktatúrák kedvence. Mi keressük az aktivizálás útjait. Nem biztos, hogy ez fizikai aktivitás, nem biztos, hogy "be kell vonni" a nézőt, de biztos, hogy partnerré kell tenni a nézőt és magunkat.

A hagyományos színházi terek mellett érdemes keresnünk más helyszíneket, mert a szokottól eltérő környezet, nagyobb lehetőséget adhat a szokottól eltérő formájú és tartalmú kommunikációnak. 

6.

Fontos hogy legyen, a csapatban, aki képes anyanyelvi szinten kommunikálni magyarul, de más nyelvi/ kulturális kötöttség nincs a stáb összeállításában. 

Cél a magyar nyelvű közönséggel kiépített kapcsolat, de nem kizárt a más kulturális közeggel történő kapcsolatfelvétel.

2-5 fős utaztatható produkciók létrehozását tervezzük.

7.

A program tervezett neve:
Ú.T. 
(Új Tánc Terv)

e-mail, google drive (már él)
tanckorut@gmail.com

A program lebonyolítója:
Új Előadóművészeti Alapítvány

Támogató:
EMMI
Új Előadóművészeti Alapítvány
… 

8.

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a tervezett költségvetést:

Az Ú.T. produkciók létrehozásának költségvetési terve – 2019. május 1. – december 31.
Az Ú.T. produkciók forgalmazási költségvetésének terve – 2019. október 1. – 2020. május 31.

 

Melléklet
A benyújtott egyedi kérelem tartalmi része:

Kulturális események szervezéséhez, a táncművészet népszerűsítés támogatásához kérjük az EMMI egyedi támogatását.
Ezen belül az alábbi program elemek megvalósítását tervezzük a 2019-es évben.
1. A tánc és más előadóművészetek szerepének újrafogalmazását segítő alapkutatások 1-3 hónapos, 3-4 fő részvételével történő programok támogatása
2. Az eredmények felhasználását, kipróbálását, tovább fejlesztését lehetővé tevő programok szervezésének támogatása, helyi közösségekben, fesztiválokon, iskolákban, amatőr művészeti táborokban, fesztiválokon.
3. A legsikeresebb produkciók, interaktív programok 50-100-as szériában történő utaztatása további források bevonásával.