SZAKDOLGOZATOK – BKTF / REPERTORY OF THESES – BCDA

Joe ALEGADO (BA): A Tale of Colliding Ideas
Joe ALEGADO (MA): A Trajectory in Dance – The Evolution of the Alegado Movement Language
ANGELUS Iván (MA): Az én pedagógiám – 2017
ARANY Virág (BA): Táncos én-ek
ARANY Virág (MA): Művészközösségek, táncos-művésztelepek pedagógiai sajátosságai
BICZÓK Anna (BA): Figyelmi fókuszok a testtel való munkában – Mozgásimprovizációs tapasztalataim az oktatásban és az alkotásban
BLONDEL, Arnaud (BA): Staging danger in contemporary dance – Reaching the limits
BÓDI Alexandra (BA): Cigány vér !?
BOKOR Felícia (BA): A jelen mint teremtő forrás – A színpadi jelenlét természete
BURUS Tamás (BA): Az iskola mint tanító tényező
CZÉDULÁS Hanga (BA): Practice. Developing the skill of practice through cycle modeling and eliminating blockage
CSASZNYI Blanka (BA): Önálló stílusú táncos
DÉZSI Kata (BA): Világítástechnika a táncművészetben
DÖMÖTÖR Judit (BA): Újratöltve – Az optimális test-tudati állapot és az "én" mozgásba kerülése a táncos szempontjából
DÖMÖTÖR Luca (BA): Szabadság és felelősség párhuzama a kontakt improvizáció tükrében
DRÁVUCZ Petra (BA): Haidau – A haidau motívum feldolgozása a Haidau című kortárstánc darabban
DRÁVUCZ Petra (MA): Az örömélmény azonosítása és tudatosítása a kortárstánc tanításban
EMŐDI Lilla (BA): Tánc és beszéd kapcsolata a színpadon, egy magyarországi táncegyüttes előadásaiban
ESZLÁRI Mirjam (BA): Mozgásos játékok szerepe a tánchoz vezető úton
FARKAS Zoltán Batyu (MA): Néptánc alaptechnikák módszertana – Kárpát-medencei népek táncainak tanítási módszertana kortárstáncos közegben
FEKETE Hedvig (MA): Gondolatok a balett szerepéről a hivatásos kortárstánc képzésben
GARAI Júlia (MA): Belülről kifelé – Az instrukciók szerepe a balett oktatásban
HADI Júlia (BA): Öt akadály+1
HÁRSFAI Noémi (BA): Nyelvi összetevők vizsgálata a Hodworks Basse dance című előadásában, a nonverbális kommunikáció tükrében
HÁRSFAI Noémi (MA): 9-13 éves lányok és fiúk érintkezése a kreatív gyerektánc órán
HEVÉR Zsófia (BA): Táncfotó – A dinamikus képek titkai
HEVÉR Zsófia (MA): A szerepjátékok természete a 13-16 évesek kortárstánc óráin
HÓD Adrienn (BA): Tánctanítás improvizációval
HROTKÓ Heléna (BA): Set and Reset/Reset – A Budapesti Kortárstánc Fıiskola újraalkotási projektje
KAPRINYÁK Renáta (BA): Az improvizáció használata a modern és kortárstánc oktatásban Magyarországon
KELEMEN Krisztián (BA): Külföldi hatások a magyarországi kortárstáncra
LÉVAI Viola (BA): A figyelem jelenléte és irányítása tánc közben
MAROS Judit (BA): Amatőr résztvevőkben lezajló lelki folyamatok összefüggései a próbafolyamat fázisaival
MOLNÁR Dániel (BA): Jelenlét – Kutatás a színpadi jelenlétet befolyásoló külső és belső tényezők témájában
NAGY Imola (BA): Kívülről Be – Belső folyamatok és a versengés viszonya az amatőr tánctól a hivatásig
NÉMET Ildikó (BA): Út a testi és lelki gátlások feloldásáig improvizáció segítségével
NÉMETH Luca (MA): Alapfokú és professzionális táncművészképzés – Hasonlóságok és különbségek
OBERFRANK Réka (BA): Személyiség, kommunikáció, mozgás. Személyiségfejlődés a Budapest Kortárstánc Főiskola kommunikációs módszerei által
Petra PEČEK (BA): Personal stories of women on stage 
PELLES Nikolett (BA): A női táncosokra nehezedő testalkati elvárások okai és következményei
PELLES Nikolett (MA): Dance Movement Therapy in Dance Education. Different ways of self-study for dancers applied from Dance Movement Therapy
PETE Orsolya (MA): Kreatív Project
PETROVICS Sándor (BA): Ördöglakat – Fiútánc munkanapló
REIDL (ÉLIÁS) Kamilla (MA): Mozgásfejlesztő módszerekben tapasztaltak integrálása a táncoktatásba
RÓZSAVÖLGYI Zsuzsanna (BA): Soft Tissue Balancing – Olvasási engedély kérése / Reading permission request: rozsuzs@gmail.com
SESSI Krisztina (BA): KortársNéptánc – A Budapest Kortárstánc Főiskolán ötvözött és kialakult kortárs néptánc bemutatása és hatása a táncművészi pályámra
Chao SHI (BA): A Reflection on My Personal Experiences A Comparison between Chinese and Western Ballet Education
SZEMESSY Kinga (BA): A kritika helye a kortárs előadóművészetben
SZIRTES Krisztina (BA): A kortárs tánc társadalmi beágyazottsága Budapesten – akadályok és lehetőségek
SZOKOL Katalin (BA): Hogyan válhat javamra a sérülésem?
SZŰCS Dóra Ida (BA): Recepttánc – Táncelemzési módszerek a kortárs művészetekben
TAKÁCS Ramóna (BA): TÁNCOS FAKTOR – Tapasztalatok alapján összegyűjtött, a táncos mindennapjaira kiható témák
TORDA Kata (BA): A jóga fontosságának vizsgálata a kortárstáncos életében energetikai és fizikai szempontok alapján
Virva TORKKO (BA): Improvisation as my tool for dancing
Ana TOT (BA): Learning and Understanding Contemporary Dance throughout Different Age
TÓTH Laura (BA): Táncoló tudat
VÁGNER Orsolya (BA): Szerethető színpadi esetlenség. Kutatás a táncművészek nem megjátszott esetlenségének lehetőségéről
VARGA Viktória (BA): A szorongás és kreativitás viszonya a táncórán
VARGA Viktória (MA): A közös nyelv – Mit és hogyan tanítunk
ZÁVODSZKY Rita (BA): A kortárstánc által alkalmazott tánctechnikák – A Budapest Kortárstánc Főiskola tánctechnikai képzése saját tapasztalat alapján
ZÁVODSZKY Rita (MA): Alexander-technika a kortárstánc tanításában

 

 

Add a Comment