MUNKATÁRSAK

Név, beosztás
Name, title
Feladatok
Scope of Activities
dr. ANGELUS Iván
Alapító, Rektor, Művészeti Vezető

Founder, Rector, Artistic Director
Pedagógai, művészeti, stratégiai kérdések - 1983 óta
Educational, artistic, strategic affairs - since 1983
REIDL Kamilla
Igazgató, Adminisztratív Vezető

Director, Head of Administration
Szakgimnáziumi és Alapfokú tagozat igazgatója, Adminisztráció, BKTF Tanulmányi ügyek -
Administration, Students' affairs
KOPÁCSI Károly
Gazdasági Vezető

Manager of Finances
Gazdasági tervezés, lebonyolítás, adatszolgáltatás, munkaügy, könyvelés, pénzügyek ellenőrzése
Economic planning, execution, reporting, labor, accounting, financial control
PÉTER Petra
Erasmus, Pályázati, Szakdolgozati és Tánctudományos ügyek
Erasmus, Projects, Thesis and Dance Science affairs
PETRÁS Tibor
Rendszergazda - 1986 óta
IT - since 1986