MUNKATÁRSAK

Név, beosztás
Name, title
Feladatok
Scope of Activities
dr. ANGELUS Iván
Alapító, Rektor, Művészeti Vezető

Founder, Rector, Artistic Director
Pedagógai, művészeti, stratégiai kérdések - 1983 óta
Educational, artistic, strategic affairs - since 1983
REIDL Kamilla
Igazgató, Adminisztratív Vezető

Director, Head of Administration
Alapítvány Igazgató, Alapfokú Művészeti Iskola igazgató, BKTF Tanulmányi ügyek, Adminisztráció
Administration, Students' affairs
KOPÁCSI Károly
Gazdasági Vezető

Manager of Finances
Gazdasági tervezés, lebonyolítás, adatszolgáltatás, munkaügy, könyvelés, pénzügyek ellenőrzése
Economic planning, execution, reporting, labor, accounting, financial control
DRÁVUCZ Petra
Tanulmányi előadó

administrator
Tanulmányi ügyek
administrator
PÉTER Petra
Erasmus koordinátor

Erasmus coordinator
Erasmus, Pályázati, Szakdolgozati és Tánctudományos ügyek
Erasmus, Projects, Thesis and Dance Science affairs
LAKATOS Tibor
Rendszergazda
IT
MIKÓ Dávid
Teremkoordináció
Studio coordinator