Kortárs Alkotó Műhely

A Kortárs Alkotó Műhely célja, hogy infrastrukturális szolgáltatást nyújtson a kortárs művészetek – elsősorban a kortárstánc – területén működő független, hivatásos, alkotóknak és együtteseknek.

Definíciók

Független = önálló infrastruktúra fenntartásához elégséges működési támogatással nem rendelkező alkotó illetve együttes.
Hivatásos = a képzettség, a színvonal, a társadalmi beilleszkedés szempontjából értelmezhető.
Kortárs(tánc) művészet = (tánc)történeti és esztétikai kategória.
Értelmezésünkben művészi célú, tehát nem kommersz, a (tánc)művészet folyamatos újra értelmezésén munkálkodó.

Szellemi és financiális értelemben is hatékonyabb a fenti típusú művészeti törekvéseket műhely formában támogatni. A Goli Tánchely infrastruktúrájában ez a szolgáltatás harmonikusan egészíti ki az Új Előadóművészeti Alapítvány más tevékenységeit. Így a termek és más kapacitások közel 100%-osan használhatóak.

Szolgáltatások

Hivatásos tréning
 
Kérelem alapján, szabadon és ingyenesen igénybe vehető rendszeres tánctréningek
Próbaterem
Kérelem alapján ingyenesen, vagy bérleti díj ellenében igénybe vehető próbatermek. Alapterülettől és funkciótól függően 4000-9000 Ft /óra.
Mentorálás
Egyedi megállapodás keretében
Média Műhely  Egyedi megállapodás keretében

Hivatásos tréning

A kortárstánc terén működő hivatásos, független, táncművészek részére rendszeres, ingyenes tréninglehetőséget biztosítunk változó órarend szerint, egyéni egyeztetés alapján. 
A hivatásos tréningen történő részvételt az 
Online Regisztrációs lap – Registration form  
kitöltése után az 
Online Tréning kérelem – Training application form 
kitöltésével kell kérelmezni 3-7 munkanappal előre. A kérelmeket egy-két napon belül elbíráljuk.
Az órarend a honlapunk intranet felületén érhető el, melyhez jelszót igényelni e-mailben lehet.

Próbaterem használat

Elsősorban a kortárstánc terén működő hivatásos, független, táncművészek és együtteseik részére rendszeres ingyenes próba lehetőséget biztosítunk.
Jelenleg 7 jól felszerelt tánc próbaterem áll rendelkezésre. Ebből 2 működését – a felsőoktatás finanszírozásának számunkra hátrányos változásai miatt, reméljük ideiglenesen – kényszerűen szüneteltetjük. A nyári időszakban az Alkotókert próbasátrában (Tent) is lehet próbálni. A termek mérete, felszereltsége különbözik: Próbatermek leírása.

A próbaterem használatot a
Online Regisztrációs lap – Registration form
kitöltése után, kell kezdeményezni az 
Online Stúdió használati kérelem – Studio time request form 
kitöltésével a lehető leghamarabb de a használat hetét megelőző szerda délig. Fennmaradó termek később is igényelhetőek. A kérelem egyeztetés és jóváhagyás után válik érvényessé. Szükség esetén eleinte segítünk.

Description of studios
Hétvégi használat információ – Weekend use info

Média Műhely

Az Alapítvány által folyamatosan fejlesztett média (szöveg-, hang-, álló és mozgó kép) felvételi, szerkesztési, archiválási kapacitásokat a lehetőségek függvényében e-mail kérelem alapján egyedi elbírálás után biztosítjuk a Műhely kedvezményezett körének.

Naptárak

    Javasoljuk a naptár nézetén a HETI nézetet beállítani (jobb felső sarok)

Összes táncterem

    Nagy terem

    

     

    Színház terem

    

     

    Balett terem

    

     

    Kis terem

    

Működési rend

Annak érdekében, hogy a rendelkezésünkre álló eszközöket sokáig, jó minőségben használhassuk, elkerüljük a „közös lónak turos a háta” szindrómát, kérjük az alábbi rendszer megismerését és betartását. A cél az, hogy ez ne megkösse, ne rugalmatlanná, hanem biztonságossá és színvonalassá tegye munkánkat. Várjuk a fejlesztő javaslatokat. Amíg a változtatás írásban meg nem történik, az alábbi rend a használat feltétele, melynek be nem tartása a használat ideiglenes, vagy végleges megvonásával járhat.

Regisztráció

Az Új Előadóművészeti Alapítvány által működtetett Kortárs Alkotó Műhely az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával ingyenes próbaterem és tánctréning lehetőséget biztosít elsősorban a kortárstánc terén működő hivatásos, független művészeknek. Annak érdekében, hogy a Kortárs Alkotó Műhely nyitott rendszerként működjön, és helyet tudjunk adni most induló alkotóknak is, szeretnénk megismerni az igénylő szakmai előéletét.
Kérjük, hogy a Online Regisztrációs lap – Registration form kitöltésével segíts nekünk ebben.

Egy munka menete

1. Online regisztráció
2. Online regisztráció visszaigazolása e-mailben
3. Online hivatásos tréningre, próbaterem használatra vagy e-mail útján média segítségre irányuló kérelem.
4. A munkáért felelős, a próbafolyamatban személyesen is részt vevő kollégával személyesen egyeztetjük, értelmezzük az igényeket, konkrét megállapodás születik.
5. A Részletes tréning, próba igényt online vagy személyesen a recepción lehet jellezni általában legalább három héttel előre de legkésőbb a tárgyhetet megelőző szerdán 12.30 óráig.
6. A végleges heti (terem)beosztás – a szükséges egyeztetések után – legkésőbb minden pénteken 10 óráig kerül kifüggesztésre. Az online megtekinthető naptár kísérelti fázisban van még (2018 márciusban)
7. A próba előtt a termet, a berendezéseket át kell venni az ügyeletes házigazdától.
Az esetleges hibákat kérjük jelezni, hogy orvosolhassuk őket.
A termet a próba után vissza kell adni.
Az esetleges károkra kérjük felhívni a házigazda figyelmét, aki azt feljegyezi, a javítás, esetleges kártérítés módját egyezteti.
8. Az igényléshez képest történő esetleges változásokat írásban be kell jelenteni az alapítványnak (pl. az előadás elmarad, időpont változások, …)
7. A projekt lezárásakor a megjelent propaganda anyagokból 10-10 példányt csatolni kell a munkalaphoz.

Minden munkához új online kérelmet kell kitölteni. Tehát a támogatás nem pusztán alanyi jogon, hanem az adott munka jogán történik.
Ha van szabad kapacitás, a műhely szolgáltatásait a tervezettnél nagyobb óraszámban is illetve térítés mellett más (profit orientált) célokra is igénybe lehet venni.

Jogok és kötelezettségek

A hivatásos tréningen résztvevő jogosult
– a tréningen részt venni
– a tréning kezdetétől a végéig intenzíven jelen lenni
– a tréning előtt – ha van szabad terem – bemelegíteni
– a tréning előtt és után a kiszolgáló helyiségeket (öltözők, zuhanyzók, mosdók, büfé) használni
Kérjük a várható jelenlétet, illetve tervezhető távolmaradást a lehetőségekhez mérten előre jelezni. A tréningre késve belépni tilos!

A műhely használója
– jogosult a szolgáltatások rendeltetésszerű használatára
– jogosult – ha más igénylő nincs – a szolgáltatást az előre jelzettnél tovább használni
– köteles minden propaganda anyagon (szórólap, honlap, interjú) hangsúlyozni az Új Előadóművészeti Alapítvány támogatását
– erkölcsi és anyagi felelősséget vállal pozitív értelemben a műhely fennmaradásáért, fenntartásáért, negatív értelemben a neki felróható okból származó esetleges károkért
– köteles a lefoglalt szolgáltatásokat teljes mértékben igénybe venni
– köteles vis mayor esetén a lehető leghamarabb lemondani a lefoglalt szolgáltatást

A támogatott köteles
– propaganda anyagokon (szórólap, honlap, interjú) hangsúlyozni az Új Előadóművészeti Alapítvány támogatását
– erkölcsi és anyagi felelősséget vállalni pozitív értelemben a műhely fennmaradásáért, fenntartásáért, negatív értelemben a neki felróható okból származó esetleges károkért

TILOS

– a termekbe utcai cipőben bemenni,
– a termekben étkezni, dohányozni, szemetelni,
– műanyagpalackos vízen kívül más italt bevinni és fogyasztani,
– a munkalapon felsoroltaktól eltérő vendégeknek belépni,
– a födém tartó rúdjait érinteni,
– a terem berendezési tárgyaiból bármit kivinni,
– előzetes egyeztetés nélkül bármit bevinni,
– nyitott ablak mellett zenét hallgatni.

Kérjük az öltözők, zuhanyozók, WC-k rendjére, tisztaságára ügyelni.
Kérjük a rendszer jobb, kellemesebb működésére irányuló elképzeléseidet oszd meg velünk!

Jó munkát!

Történet

1983-tól minden rászoruló ingyen próbálhatott a Kreatív Mozgás Stúdió próbatermében.
1996-tól a Pannónia utcai helyiséggel bővült kapacitásunk és szélesebb körben tettük ismertté próbaterem szolgáltatásunkat.
1997-től Kortárs Alkotó Műhely néven működik és bővül ez a szolgáltatás
1999 óta a Goli Tánchelyen.

A Kortárs Alkotó Műhely története számokban és a Műhely támogatói

A Kortárs Alkotó Műhely szolgáltatásait használó produkciók és személyek listája:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011201220132014, 2015, 20162017, 2018, 2019

Add a Comment