BUDAPEST TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA / SZAKGIMNÁZIUM – TÁMOGATÁS HÍJÁN IDÉN (2017-ben) SEM INDÍTUNK ÉVFOLYAMOT

A kortárstánc színvonalas, középfokú – 9-13 évfolyamon történő 5 éves, párhuzamos – képzésének jogi és finanszírozási feltételeinek időleges ellehetetlenülésére és aktuális bizonytalanságára tekintettel a Budapest Táncművészeti Szakközépiskolából idén Szakgimnáziummá alakult iskola – 18 év után először – a 2017/18-as tanévben új, 9. évfolyam indítására nem vállalkozik, ilyet nem hirdet.

Jelen intézkedés nem érinti a főiskola, az alapfokú iskola, a kifutó szakközépiskolás évfolyamok munkáját, az érettségire épülő 2 éves szakképzés meghirdetését a 2017/18-as évre valamint – mi bízunk benne – a későbbi években történő évfolyam indítás lehetőségét.

Jelentkezés

Csak annak javasoljuk a szakközépiskola megkezdését, aki eldöntötte, hogy táncos, kortárs táncszínházi előadóművész lesz, ismeri és vállalja az iskola által kínált, erre a pályára vezető utat, vállalja az ezzel járó 100 %-os elkötelezettséget, maximális odaadást.

Felvételi

A jelentkezők kortárs- és moderntánc, balett és kreatív foglalkozásokon, magyar néptánc órán, beszélgetésen, szükség esetén orvosi vizsgálaton vesznek részt.

A kétszer több napos folyamat jó lehetőséget ad arra, hogy a jelentkező és az iskola részéről egyaránt megalapozott döntés szülessen, vajon érdemes-e erre a pályára vállalkozni, ezt az iskolát választani. Részletek a letölthető felvételi tájékoztatón.

Felvételi időpontok: 
2017. február 27-28. 1. forduló, első lehetőség
2017. április 24-25. 1. forduló, második lehetőség
2017. – június 12-15. FELVÉTELI VIZSGA

A végleges időpontok a jogszabályi változásoknak és az érettségi időpontoknak megfelelően változhatnak. 

A felvételi célja, hogy az iskola és a jelentkező megalapozott, közös döntést hozzon a hosszú távú együttműködésről. Általában háromféle döntés születik – szinte mindig – közös megegyezéssel:

Igen! Mindkét fél egyértelműen megbizonyosodott, hogy minden remény megvan az öt éves gyümölcsöző együttműködésre. A döntésnek nincs komoly alternatívája.
Nem! Egyik vagy mindkét fél egyértelműen elveti az együttműködést. Fenntartva, hogy a másik fél lehet sikeres a maga nemében, életüket nem kívánják átmenetileg sem összekötni.
? Egyik vagy másik fél még nem biztos a döntésben. Több alternatívából érdemes választani. Egyedi konstrukciók születnek, új döntési helyzetet próbálunk kialakítani. (Előkészítő, következő felvételi, stb.)

Első nap

  9.30 – Érkezés / Regisztráció / Egyéni bemelegítés
10.00 – Bemutatkozás
10.30 – Tánc órák (néptánc, kortárstánc )
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Tánc órák (kortárstánc, repertoár, improvizáció)
Beszélgetések

A nap végén megköszönjük a közös munkát azoknak, akik biztos, hogy a „Nem!” választ kapják vagy adják.

Második nap

  9.30 – Érkezés /  Egyéni bemelegítés / beszélgetés
10.30 – Tánc órák (balett, kortárstánc )
12.00 – 13.00 Ebéd szünet, pihenés, beszélgetés
13.00 – kb. 16.00 Tánc órák (kortárstánc, repertoár, improvizáció)

Beszélgetések

A nap végén megköszönjük a közös munkát azoknak, akik biztos, hogy a „Nem!” választ kapják vagy adják. Esetleg döntés. Beszélgetés, a felvételt nyertek esetében lehetőleg a hozzátartozókkal együtt.

Minden órán a testhezálló, kényelmes ruha javasolt, óra, ékszer, piercing stb. viselése tilos. A balett órán balett gyakorló cipő, néptánc órán karaktercipő, de legalább tiszta sportcipő szükséges. A kortárstánc órán mezítláb kell táncolni. A szünetekben meleg ruha és papucs ajánlott.

Nyílt nap

Annak érdekében, hogy a hozzánk jelentkezőknek ne áruljunk zsákbamacskát, lehetőséget biztosítunk az itt folyó munka megismerésére. Egy-egy napra megnyitjuk tánctermeinket az érdeklődőknek. Következő dátumok 
Nyílt nap program:
8.00 – 8.30 Érkezés
8.30 – 8.40 Rövid tájékoztató
8.45 – 10.15 Táncóra megtekintése *
10.30 – 12.00 Táncóra megtekintése *
12.15 – 13.15 Angelus Iván válaszol a kérdésekre

* Az órákra késve belépni nem lehet, ezért egy 90 perces sávban csak egy táncóra megtekintésére van lehetőség.

Minden nap nyílt nap: egyeztetés után bármikor szívesen látunk egyéni vagy csoportos látogatókat.

További részletek

Előkészítő

Az előkészítő foglalkozások a Budapest Alapfokú Művészet Iskola keretében zajlanak. A foglalkozások a délutáni és esti órákban vannak. Felvételi nincs, kivéve az intenzív kurzust. Folyamatos óralátogatás esetén 13-21 éves tanítványaink nagyon előnyös feltételekkel vehetnek részt e foglalkozásokon. Az előkészítő órákat a szakközépiskola tanárai vagy volt növendékei vezetik. Részletek a Budapest Alapfokú Művészeti Iskola menüpont alatt.

Koncepció, célok

A jelen és a közeljövő művészetében és művészetpedagógiájában nem körvonalazódott egyetlen, kizárólagosan üdvözítő, a táncművészethez vezető „királyi út”. A táncművész szakmai tudása a tradíciókban gyökerezik, törzse a jelen táncművészete, új hajtásai a jövő táncművészetébe mutatnak. E három terület közel egyenlő arányban van jelen a tananyagban. A tánctechnikai képzést elmélet egészíti ki: anatómia, tánctörténet, zene, étkezés- és egészségkultúra, színháztechnika, gazdasági, szervezési, jogi ismeretek. Gyakorlat és elmélet egyenrangú, tananyagban elfoglalt arányuk hozzávetőlegesen 80-20%. A szakmai gyakorlat a tánctréningeken kívül kreativitásfejlesztést is tartalmaz. A csoportos munka mellett nélkülözhetetlen a folyamatos egyéni munka: a tanultak tisztázása, „kigyakorlása”, a személyes mozgásvilág megismerése, csiszolása, etűdök, kis produkciók létrehozása. Utóbbiak ideális aránya 50-50%. Határozott egyéniségű, a közösséggel harmóniában élő, a konfliktusok felismerésére és kezelésére képes ember, a körülmények segítségével boldog művész, sikeres táncos lesz, aki az iskola által felkínált útra lép.

A képzés területei

Tradíció: Balett, Néptánc, Társastánc, Akrobatika, Tai Chi, Harcművészetek.
Moderntánc – a XX. század táncművészete: Graham, Limón, Cunningham, Európai moderntánc, Jazz-tánc.
Kortárstánc – az ezredforduló táncművészete: Kortárstánc technika, Kontakttánc, Partnering, Parkour, …
Kreativitás: Improvizáció, Kompozíció, Repertoár, Házi bemutatók, Színházi és szabadtéri előadások.
Workshopok: Külföldi és hazai alkotókkal, koreográfusokkal, táncosokkal, máugrás, falmászás, …
Elmélet: Tánctörténet, Zene, Művészettörténet, Anatómia, Mozgáselemzés, Műelemzés, Színháztechnika, Gazdasági, jogi és szervezési ismeretek, Étkezési- és egészségkultúra.

Előzmények

A kortárstánc képzés előzményei az 1979 ben alakult Új Tánc Klubig vezethetőek vissza, itt Angelus Iván és Kálmán Ferenc vendégeként többek között Jeszenszky Endre tartott elméleti és pedagógiai előadásokat, önképzőkörként, filmklubként működött. Párhuzamosan a Cirmos utcai majd a Lágymányosi közösségi házban indultak amatőr csoportok.
1983-tól a Kreatív Mozgás Stúdió megalakulása adott lendületet a képzési formák fejlődésének.

1998-ban jött lére a Budapest Táncművészeti Szakközépiskola.
1999 szeptemberétől az iskola új otthonában, a Goli Tánchelyen folytatódott a művészképzés. A hely 2003 nyarán újabb három táncteremmel, médiatárral, öltözőkkel kétszeresére bővült, közel 1700 m2-en folyt a munka.
2005 óta az iskola a Budapest Kortárstánc Főiskola gyakorlóiskolája.
2010 után az iskola állami finanszírozása a fenntartó specifikus rendszerek alkalmazásával ismét bizonytalanná vált,    
2016-ban a jogszabályi válrozásoknak megfelelően a szakközépiskola szakgimnáziummá alakult.    

Az iskola hétköznapjai

Öt periódusra osztva évi 36 hetet tanulunk. Egyéni bemelegítéssel kezdődik a nap az első csoportos foglalkozás kezdete előtt fél órával. A két-három 90 perces technikai vagy kreativitásfejlesztő foglalkozást heti egy elméleti óra követi. A többi időn az egyéni gyakorlás, az önálló alkotómunka, (az érettségi előtt állók esetében a közismereti képzés) és a magánélet osztozik. Fakultatív lehetőségek gazdagítják a képzési kínálatot (Alexander, Pilates, vendégtanárok, elméleti órák). A munka intenzitásának fenntartása érdekében kb. 6-7 hetente szünetet tartunk. Nyáron a 6-8 napos kreatív héten folytatódik a munka. Érettségit nyújtó közismereti képzést és kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Hatékony pedagógiai és más segítő eljárásokkal erősödött az iskola: mentori rendszer, írásos értékelés, projektek, mozgásszervi orvos, életmód tanácsadás.

Pénz

A képzés stabilitását alapítványi hozzájárulás biztosítja, melynek minimális éves összege 2015-től 390 000 Ft. Lehetőség van ennél magasabb összegű rendszeres támogatás vagy alkalmi pénzbeli vagy tárgyi támogatás nyújtására is. (lásd még: Támogatás)

Ösztöndíjprogram

A 2012/13-as tanévtől, a megváltozott állami finanszírozási feltételekre való tekintettel az Új Előadóművészeti Alapítvány közvetítésével a rátermett és rászoruló hallgatók körében a képzés teljes-, fél- vagy negyed-költségét fedező ösztöndíj igénylésére van lehetőség az első félév teljesítése után.

Az adatlap honlapunkon vagy az iskolában elérhető.
Ösztöndíj kérelmek benyújtási határideje:
első évfolyamos diákoknak január 15.
felsőbb évfolyamos diákoknak június 15.

Letölthető dokumentumok

Jelentkezési lap
Előkészítő jelentkezési lap
Alapító Okirat
Pedagógiai Program
Házirend
Budapest Főváros Kormányhivatalának Határozat
Működési engedély
Egyszerűsített éves beszámoló

Fő támogatók

EMMI
NKA
Országos Közoktatási Értékesítési és Vizsgaközpont
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Tempus Közalapítvány
ICO RT.
Toplan Épker Centrum Kft.
Alföldi cipő
Erdért Rt.
Zalakerámia Rt.
Merkapt Kft.
Kőpataki és Társai Bt.
Hévíz Labdarúgó Kft.
MU Színház
Trafó
ImPulsTanz
TranzOrg. Kft
Tóth István

Add a Comment