Így volt 2014/2015-ben: TÁNC, ZENE MINDENKINEK! = Alapfokú Művészeti Iskola

Koncepció, célok

Az alapfokú képzés célja a tánc és a zene eszközeivel történő személyiségfejlesztés. Az alapfokú iskolában nincs felvételi, mindenkit egyforma szeretettel várunk és tanítunk. Itt a tánc, a zene kommunikációs, kapcsolatteremtő eszköz, mely által az ember saját magával, társaival és környezetével teremt harmóniát.
14 éves kor alatt a kreatív gyerektánc módszer alapján, kamaszkortól a kortárstánc technikák és a kreativitás útjain haladunk. Alapfokú iskolánk tehát az önfejlesztés, az amatőr mozgalom, a közönségnevelés és a hivatásos képzés kapuja.

 

Tánciskola – 2014/2015

 

ÖSSZES TÁNCÓRÁNK

Órarend_2014/15

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ALAPFOKÚ KÉPZÉSEK

Kreatív gyerektánc

óráinkon a 6-13 évesek az Angelus Iván által kifejlesztett és a tanárok által továbbfejlesztett módszer alapján játszanak, tréningeznek, improvizálnak, táncolnak. (1-2. csoport) A gyerekórákon nélkülözhetetlen, a többi órán ajánlott egy próbaóra.
A kreatív gyerektáncról tájékozódhat Angelus Iván Táncoskönyv című könyvéből, mely kapható a recepción, vagy megrendelhető személyesen vagy online. A nagyobbak/felnőttek eredményeiről tájékozódhat az interneten vagy élőben.

1. 6-9 évesek kedd, csütörtök 16.30 -17.30 Drávucz Petra
2. 9-13 évesek hétfő, szerda 16.30 – 17.30 Hársfai Noémi

Kortárstánc 13-16 éveseknek

Dinamikus, lendületes táncóra, kortárstánc tréningre építve, rövidebb-hosszabb mozgáskombinációkkal tarkítva. Cél a kreativitás fejlesztése, különböző improvizációs technikák bevonásával. (3. csoport)

3. 13-16 évesek kedd, csütörtök 17.30 – 19.00 Drávucz Petra

Kortárstánc 16 éves kortól

4. kortárstánc 16 éves kortól hétfő, szerda 17.30 – 19.00 Hársfai Noémi

Intenzív kurzus és felvételi előkészítő

Szeptemberi kezdéssel 24 hetes,  januári kezdéssel 12 hetes –
heti 3 * 2 * 90 perces tánctechnikai képzés azoknak, akik az alapfokú ismereteknél többet szeretnének megtanulni a kortárstáncról, mint élethivatásról, szakmáról. (5/a. és 5/b. csoport)

 1. Egész éves kurzusra felvételi: 2014. szeptember 19. 13.30-tól
 2. Második félévi kurzusra felvételi: 2015. január 16. 13.30-tól

Intenzív kurzus jelentkezési lap (letölthető)

5. a/b Intenzív kurzus
és
felvételi előkészítő
hétfő, szerda, péntek 17.30 – 19.00
19.10 – 20.40
Drávucz Petra, Hársfai Noémi, Lemesánszky Mónika

Javasolt öltözék: kényelmes, lehetőleg nem műszálas póló, dressz, nadrág. Cipő nem kell, mezítláb dolgozunk!

Órarend »

ÁLLAMILAG NEM TÁMOGATOTT TÁNCÓRÁK

Kondicionáló tánc

óráinkon olyan erősítő, nyújtó és állóképességet fejlesztő gyakorlatokat tanítunk, amelyeket táncosok alkalmaznak a különböző tánctechnikák kiegészítéseként.

Kondicionáló tánc kedd, csütörtök 16.30 – 17.30 Hársfai Noémi

Társastánc

óráinkon többek között a keringő, rumba, tangó, lépéseit tanulhatják meg az érdeklődők.
Társastánc gyerek kezdő és felnőtt haladó órák 2015. január 7.-én kezdődnek, felnőtt kezdő órák január 14.-én.

Társastánc gyerek kezdő (egyedül) szerda 17.30 – 18.30 Grúber Márta
Társastánc felnőtt haladó szerda 19.00 – 20.00 Grúber Márta
Társastánc felnőtt kezdő szerda 20.00 – 21.00 Grúber Márta

Jelentkezési lapok

Jelentkezési lap – éves »
Jelentkezési lap – havi »

Tudnivalók

BEIRATKOZÁS: A beiratkozás előtt az 1-2. csoportba jelentkezők kötelezően, a többiek – kérésre – egy alkalommal részt vehetnek a kiválasztott foglalkozáson. A további óralátogatás feltétele a kitöltött jelentkezési lap és a befizetett térítési díj illetve tandíj.
JAVASOLT ÖLTÖZÉK: kényelmes, lehetőleg nem műszálas póló, dressz, nadrág. Mezítláb!
AZ ÓRALÁTOGATÁSRÓL: Táncóráink meghitt, hatékony légköre érdekében a foglakozásokat – már 1983 óta – általában csak az aktív résztvevők látogathatják. Számos kivétel akad:
A gyerekek mielőtt döntenek, hogy csatlakozzanak-e az adott csoporthoz, térítésmentesen részt vesznek egy foglalkozáson mint közreműködők. Szülők sem az első órán, sem az azt követő hetekben, hónapokban nem nézhetik az órákat. Az órák előtt vagy után mindig van lehetőség, hogy a szülő, a tanár és a gyerek hármasban, vagy – ha a szülő igényli – akár a gyerek nélkül beszélgessenek. Számos nyílt napot és órabemutatót szervezünk a későbbiekben. Mindezektől – a tanár döntése alapján – csak akkor térünk el, ha szükségesnek látjuk a szülői óralátogatást.
A kamasz és felnőtt órák esetében nem kötelező, de lehetőséget adunk egy próbaórán történő ingyenes aktív részvételre. Tehát nézni nem, de kipróbálni lehet az órát. Rövid kurzusokon, vagy az iskola döntése alapján ettől ritkán eltérünk.
Vendégeket mindig szívesen látunk órabemutatóinkon, nyílt napokon, félévi, év végi bemutató óráinkon. A fentiektől sem a recepciósnak, sem a tanárnak nincs joga eltérni.
Kérésre – e-mail vagy a recepciós/tanár útján történő üzenet nyomán – az iskola vezetése mérlegeli a néző-vendég fogadását.

TÉRÍTÉSI- ÉS HAVIDÍJAK, KEDVEZMÉNYEK

CsoportNormatív állami támogatással Állami támogatás nélkül 
Egész tanévreKedvezményes éves díjKedvezményes havi díjHavidíj
1.-2.35 000 Ft68 000 Ft8 000 Ft8 800 Ft
3.-4.47 000 Ft88 000 Ft10 200 Ft11 200 Ft
5.a94 000 Ft148 000 Ft
5.b92 000 Ft
Társastánc5 700 Ft
Kondícionáló tánc10 000 Ft/10 alkalom1 200 Ft/óra
Hangszeres képzés33 000 Ft120 000 Ft

* A jogszabályok szerint a rendkívül kedvezményes, éves térítési díjat az veheti igénybe, aki

 1. 6. életévét szeptember 1-ig betöltötte és 22. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be
 2. tanköteles vagy közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll
 3. akinek szülője a kitöltött jelentkezési lapon nyilatkozik, miszerint a tanuló az alapfokú művészetoktatási normatív támogatást kizárólag a mi intézményünkben veszi igénybe
 4. vállalja a rendszeres óralátogatást
 5. a teljes térítési díjat a próbaóra utáni első óra előtt befizeti

Havidíjjal bárki látogathatja Alapfokú Művészeti Iskolánkat.

KEDVEZMÉNYEK

Éves befizetés esetén régi diákjaink szociálisan indokolt esetben beiratkozáskor részletfizetést kérhetnek. Az első részletet beiratkozáskor kell befizetni, ami a teljes díj minimum 70%-a, a maradék összeget 2014. október 7 előtt kell befizetni.
Részletfizetési igény a letölthető kérelem link alatt található.
Havi befizetések esetén beiratkozáskor a tárgyhónapra és a következő hónapra eső összeget kell befizetni, majd minden hónap 10-ig egy hónapra előre.
Testvérkedvezmény: éves és havi befizetések esetén is igényelhető a második illetve további testvérnél 10% kedvezmény.

Letölthető kérelem

Zeneiskola – 2014/2015

Hangszerek

Cselló, furulya, fuvola, gitár, harmonika, hegedű, klarinét, szaxofon, ütő, zongora. A jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése után időpontot egyeztetünk az adott hangszert tanító tanárral és lehetőséget biztosítunk az első próbaórára.

Tanárok

Agnecz Kati, Grencsó István, Király Elvira, Muszta István, Szabó Illés, Tóth Mátyás.

Tudnivalók

A zeneiskolában 2014 szeptember 1-én kezdődik meg az oktatás. Beiratkozni folyamatosan lehet. A regisztráció és az időpontkérés menete:
1. a jelentkezési lap kitöltése
Zeneiskolai jelentkezési lap
2. a kitöltött jelentkezési lapot személyesen vagy e-mail-en lehet beadni

ÉVES TÉRÍTÉSI DÍJAK

 Normatív állami támogatássalÁllami támogatás nélkül  
Egész tanévreKedvezményes éves díj
Hangszeres képzés33 000 Ft120 000 Ft

A jogszabályok szerint a rendkívül kedvezményes, éves térítési díjat az veheti igénybe, aki

 1. 6. életévét szeptember 1-ig betöltötte és 22. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be,
 2. tanköteles vagy közoktatási intézménnyel áll tanulói jogviszonyban,
 3. akinek szülője a kitöltött jelentkezési lapon nyilatkozik, miszerint a tanuló az alapfokú művészetoktatási normatív támogatást kizárólag a mi intézményünkben veszi igénybe,
 4. vállalja a rendszeres óralátogatást

BEIRATKOZÁS: A beiratkozás előtt kérésre egy alkalommal részt vehetnek a tanórán. A további óralátogatás feltétele a kitöltött jelentkezési lap és a befizetett térítési díj illetve tandíj.
TANÉVKEZDÉS: 2014. szeptember 1.

A térítési díj ellenében a tanulók 2*30 perc hangszeres oktatásban részesülnek. A zongora és a dob tanszakokon az iskola lehetőséget biztosít heti 2*30 perc gyakorlásra is.

Dokumentumok

Alapító Okirat (letölthető)
Pedagógiai program (letölthető)
Budapest Főváros Kormányhivatalának Határozata (letölthető)
Működési engedély (letölthető)
Tanterv: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja. Táncművészet.
Kiadta a művelődési és közoktatási miniszter az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 3 §-ának (3) bekezdése alapján.
ROMI-SULI Könyvkiadó és Továbbképző Műhely, Mogyoród, 1998.