S.O.S.

Ma, amikor mindaz, amit az Alapítvány és az általa fenntartott intézmények tesznek kifelé csúszik a támogatott kategóriákból és közelednek a tűrt kategóriához – nos ilyen időkben – felértékelődik a civil társadalom és tagjainak támogató szolidaritása.

Meg kell tanulnunk jól ADNI! Milyen célra? Mennyit? Milyen feltételekkel. Milyen eredményt várunk. Hogyan kell majd elszámolni? Együtt ünnepelni!
Meg kell tanulnunk a támogatás szókincsét, fogalmait, eszköztárát és örömét.

ChaplinKidMecenatúra – a támogatás magas iskolája az önzetlen támogatás valamely érték megőrzésénk vagy megszületésének érdekében.
Szponzorálás – a támogatás "profi" formája: értéket értékért. A kortárstánc értékei – a kreativitás, a professzionalizmus, az EGÉSZség, a szépség és harmónia, test-lélek-szellem egysége, egyén és közösség harmóniája, és sorolhatnánk – átháramlanak a szponzorra , erkölcsi, etikai igazolást, hitelesítést kap a hasonló értékeket is tartalmazó profitorientált ugyanakkor jó esetben értékteremtő tevékenység.
TAO vagyis a társasági adó átadása.
1%: a személyi jövedelmeadó 1%-ának átruházása.
Utóbbi kettő a törvény adta lehetőségek és keretek felhasználásával, a jövedelem egy részének, az állam (nagyon drága és nagyon rossz hatékonyságú) újraelosztó szerepének megkerülésével nyújtott közvetlen pénzügyi segítség.
Szolgáltatás vásárlása – nem teremt más közhasznú célra szabadon felhasználható jövedelmet, de hozzájárul a közhasznú alaptevékenységek folytatásához.
Önkéntes munka – térítés nélkül vagy áron alul végzett közhasznú munka.
Most a legfontosabb diákjaink közvetlen támogatása. Az állam négy év alatt sok milliárd forintot vont ki a felsőoktatásból, kivonul a – mindenki által tudottan – költséghatékony, minőségi és speciális területeken működő magán felsőoktatás támogatásából. Nem kétséges, hogy senkit nem veszünk fel, hogy nagyobb legyen a fizető létszám. Továbbra is csak tehetséges diákot veszünk fel! De ösztöndíjak nélkül a tehetségek töredéke jutna csak el az iskoláig és az iskolába. Egy diák egy éves képzésének költsége 1 millió forint. A 2014/15 évre a tandíj 400 000 Ft./szemeszter.

Nagy segítség, ha valaki vállalja, megfelelő feltételek mellett, egy diák taníttatásának teljes vagy részleges költségét. Van már ilyen, a HevZsó Ösztöndíj, amely két éven át fedezi egy diák tandíjának felét – ha a rászorultság szükségessé és a rátermettség indokolttá teszi a támogatást!

Nincs pénzünk a bérleti díjra. Legalább havi 1 millió hiányzik. 1700 négyzetméterünkből 600-at, 7 tánctermünkből 3-at 2013. augusztusától nem tudunk fizetni. Üresen állnak a berendezett termek, a táncosoknak nem jut hely a próbákra. Öntől várjuk a segítséget!

Tanáraink, évek óta nem kaptak béremelést, munkájuk egy részét ingyen végzik. 7-8 éven át szerény tanév-végi és karácsonyi jutalmat tudtunk adni, az áldozatos munka szimbolikus megköszönése végett. Ha tehettük kb. 1 millió forintot osztottunk szét kb. 50 munkatársunknak. Idén ez is elmaradt. Az elszegényedésnél nagyobb baj a frusztráció. És micsoda válogatott, egytől-egyig népszerű, tapasztalt, tudós tanárok! Jól jönne, ha valaki letenné ezt az összeget erre a célra.

2014-től angol nyelven folynak a táncórák. A nemzetközi szintű képzést ezáltal megnyitjuk a külföld előtt. Minden személyes kapcsolat, hasznos e-mail cím, őszinte ajánlás érték ebben a munkában. Egy albán barát? Egy kazah ismerős? Rokonok Brazíliában? Itt minden tizedik család tudja vállalni – a hasonló külföldi iskoláknál 10-90 %-al alacsonyabb költségeket. Ott talán minden 100-dik. De a világ nagy és a mi iskolánk nagyon jó! Világszínvonal! Sokan tudják, de messze nem elegen!

Vagy csak jól lefordítani angolra ezt a cikket. Vagy pár napig főzni az Alkotókertben, vagy helyet vagy alapanyagot adni július végén, augusztus elején az iskola hagyományos alkotóhetén, …

yt

Támogatóinkkal megállapodást kötünk és az ott rögzített személyre szabott formákban fejezzük ki hálánkat és összetartozásunkat.

Kezdünk megtanulni kérni.
Várjuk aki tanul vagy már tud is adni!

TAO – készül a részletes ismertető

1%

Az "1%"-ot ma már mindenki ismeri. Az Új Előadóművészeti Alapítvány megfelel a törvényben előírt feltételeknek, ezért a személyi jövedelemadó századrészét minden adózó felajánlhatja nekünk az adóbevallásban található cédula felhasználásával. Saját neve, címe, adószáma mellett adószámunkat kell csak ráírni: 19 63 58 51-2-41

Mely évben
mire fordítottuk
a kapott összeget:
1998
a Goli Tánchely kialakítása
22.831,-Ft
1999
a Goli Tánchely infrastrukturális fejlesztése
38.553,-Ft
2000
a Goli Tánchely infrastrukturális fejlesztése
59.504,-Ft
2001
a Goli Tánchely infrastrukturális fejlesztése
82.930,-Ft
2002
a Tündérbalett al-alapítvány működése
106.872,-Ft
2003
a Tündérbalett al-alapítvány működése
128.843,-Ft
2004
a Tündérbalett al-alapítvány működése
189.124,-Ft
2005
a Tündérbalett al-alapítvány működése
204.490,-Ft
2006
a Tündérbalett al-alapítvány működése
194.648,-Ft
2007
a Tündérbalett al-alapítvány működése
173.497,-Ft
2008 működésre (bérleti díj) 58.151, -Ft
2008
cél szerinti (előadóművészeti) tevékenység
135.684,-Ft
2009
a Tündérbalett al-alapítvány működése
209.112,-Ft
2010
a Tündérbalett al-alapítvány működése
53.419,-Ft
2011
a Tündérbalett al-alapítvány működése
273.610,-Ft
2012
a Tündérbalett al-alapítvány működése
136.635,-Ft

Az Új Előadóművészeti Alapítvány e közleménnyel tesz eleget az 1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról szóló törvény vonatkozó rendelkezésének megfelelően közöljük, hogy a 2004-ben az Alapítvány számára érkezett 189.124 forintot a Tündérbalett Alapítvány működésére fordítottuk. Az erről szóló bizonylatok az Alapítvány székhelyén megtekinthetők.

Mi az a Tündérbalett al-alapítvány?

Az Budapest Tánciskola pedagógiai programjának szerves része a diákok felkészítése a független táncos életre.
Ennek egyik eleme a gazdasági-jogi ismeretek, a finanszírozási, a pályázati rendszerrel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás. A pályázással kapcsolatos ismeretek gyakorlatban történő elsajátítása is hozzátartozik a kortárstáncos "repertoárjához". E tanulási folyamat gyakorló terepe a Tündérbalett Alapítvány.
A Tündérbalett Alapítvány törzstőkéjét képezi az 1 százalékok formájában az Új Előadóművészeti Alapítvány számára felajánlott pénz.
Az Új Előadóművészeti Alapítvány és a Budapest Tánciskola által meghatározott keretek:
A támogatásokat a növendékek szakmai fejlődésére kell fordítani.
A Tündérbalett Alapítvány kurátorait a Budapest Tánciskola nappali tagozatos növendékei választják maguk közül.
A kuratórium maga határozza meg működési rendjét.
A növendékeknek írásban kell pályázniuk támogatásért.
A Tündérbalett Alapítvány a támogatásokra felhasznált pénzről számlával számol el az Új Előadóművészeti Alapítvány felé.

 

bevasarlokocsi_kicsi 

Könyv, DVD, Szolgáltatás vásárlásával/bérlésével is támogat minket.

A tizenhét teve

Élt a Szaharában három testvér. Idős apjuk meghagyta, hogy halála után tevéi felét kapja meg a legidősebb testvér, harmadát a középső, egy kilencedét a legkisebb. A bökkenő csak az volt, hogy amikor aztán jobb létre szenderült, épp 17 tevéje volt. A három testvér – mint most Te is tán, bölcs olvasó – hosszan tanakodott, hogyan osztozkodhatna. Arra tevegelt egy öreg arab, aki meghallgatta a testvéreket és önzetlenül odaadta egyetlen tevéjét. Annyit kért csupán, ha végül maradna teve, azt adják vissza neki. A fiúk hálálkodtak, de az öreg csak mosolygott, leheveredett egy pálmafa csöpp árnyékába. A legidősebb hamar elvezette a tevék felét, vagyis 9-et, a második se késlekedett a 6 tevével, a legkisebb pedig fogta a 18 teve egy kilencedét, és elballagott a 2 állattal. 9+6+2=17. Ezt tudta előre az öreg arab is. Mosolygott egyet a burnusza alatt, visszaült saját tevéjére és elégedetten vonult tovább a homoksivatagban a következő oázis felé.

Támogatóink (1990- )

Partnerek: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Soros Alapítvány, MU Színház, Trafó – Kortárs Művészetek Háza, Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága, Budapest Bank Budapestért Alapítvány, Eurocorp Rt., PestiEst, Petrás Computers, Fehérváry Rudolf, ICO Rt., Magánszemélyek.

Segítők:Aranygyapjú Kft., Artificum Kft., Atellana Alapítvány, Benetton, British Council, Budapest Papír Kft., Callog's Foundation, CEMID – Kovács László, Clean Kft., CNDC-Angers, Dance Theater Workshop (New York), Danza Contemporánea de Cuba, Dow Hungary, Dömötör Péter, Dunavarsányi Sóderbánya, Eötvös Alapítvány, Erdért Rt., Farkas Edit, Fábián Kristóf, Fémfeldolgozó Rt., Folkwang Schule, Fővárosi Önkormányzat Turisztikai Bizottsága, Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, Goethe Institut, Grafimolnár, Gyepszőnyeg Kft., Hammer Graphics, Hapák Péter, Hévíz Labdarúgó Kft., Holland Színházi Intézet, Huszár Mónika, HS Games, Hydroproof Kft., ImPulsTanz, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Institute Francais, Kárpátalja Alapítvány, Képzőművek, Kőpataki és Tsa., Közművelődési Alap, Laban Centre, Labirintus Üzletház, Lellex Acél Kft., Magyar Táncművészek Szövetsége, MANIER, Merkapt Kft., Miglécz Gábor, Molnár Károly, Muharay Szakalapítvány, Műhely Alapítvány, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Nagy és Társai, Nagy László, Nemzeti Táncszínház, Népszabadság, Novum-Fég Kft., NN Biztosító, Országos Játék Alap, Országos Közoktatási Értékesítési és Vizsgaközpont, Pannon GSM, Pastrami Étterem, Petőfi Csarnok, Pilis Security, Pro Helvetia, "Pro Renovanda…" RW Bautech, Sarkadi és Tsa. Ügyvédi Iroda, Schaffer Reklám, Surányi Cukrászda, Tempus Közalapítvány, Terc Kft., Tipex Kft., Toplan Épker Centrum Kft., Tű Kft. – Erdész Judit, USIA, Ying Kft., Vida Zoltán, Vista Utazási Iroda, Zalakerámia Rt., Zene- és Táncművészek Szakszervezete, Hírlevél Centrum …

 

Új Előadóművészeti Alapítvány
Cím:
 1036 Budapest, Perc u. 2.
Adószám: 19635851-2-41
Bírósági bejegyzés száma: 63286
Bírósági nyilvántartási szám: 374
K&H Bank Rt. számlaszám: 10200823 – 22218982
IBAN: HU87 10200823-22218982-00000000
SWIFT: OKHBHUHB